REKLAMA
PIT 2023

VEE: Korekta raportu okresowego za III kwartał 2023 r.

2023-11-15 14:36
publikacja
2023-11-15 14:36
Zarząd Vee S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka” lub „Emitent”) informuje, że w opublikowanym w dniu 14 listopada 2023 r. raporcie okresowym za III kwartał 2023 r. (raport EBI nr 11/2023; „Raport Okresowy”), z przyczyn technicznych, wystąpiła omyłka w:
1. Prezentacji struktury grupy kapitałowej zamieszczonej na stronie nr 23 Raportu Okresowego. W opisie jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej omyłkowo wskazano, że na dzień publikacji raportu Spółka posiada dwie jednostki zależne - Vee Center sp. z o.o. oraz Vee Care sp. z o.o, w których posiada po 100% udziałów.
Spółka informuje, że prawidłową informacją jest, że na dzień publikacji Raportu Okresowego, Spółka posiada trzy jednostki zależne: Vee Center sp. z o.o., Vee Care sp. z o.o. oraz Vee Mobile sp. z o.o. i w każdej z nich posiada po 100% udziałów;
2. Brzmieniu nagłówka znajdującego się na stronie nr 28 Raportu Okresowego „Istotne wydarzenia w drugim kwartale 2023 r.”.
Spółka informuje, że prawidłowe brzmienie wskazanego nagłówka to: „Istotne wydarzenia w trzecim kwartale 2023 r.”;
3. Prezentacji skonsolidowanych danych finansowych zamieszczonych na stronach nr 45-49 Raportu Okresowego. Przedmiotowa korekta wynika z omyłkowego ujęcia w tabelach obrazujących skonsolidowany bilans Grupy Vee wartości obejmujących II kwartał 2023 r.
Spółka informuje, że w tabelach tych powinny zostać zamieszczone dane obejmujące III kwartał 2023 r.

Zarząd informuje, że pozostałe dane zawarte w Raporcie Okresowym nie uległy zmianie.

W związku z powyższym, w załączniku do niniejszego raportu bieżącego, Spółka przekazuje do publicznej wiadomości skorygowany raport okresowy za III kwartał 2023 r.

Podstawa prawna:
: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
Załączniki
20231115_143640_0000150333_0000155453.pdf
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Kredyt hipoteczny własny kąt 0% prowizji (RRSO: 9,83%)

Kredyt hipoteczny własny kąt 0% prowizji (RRSO: 9,83%)

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki