REKLAMA

Urzędnicy karani za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Łukasz Piechowiak2011-11-28 11:23główny ekonomista Bankier.pl
publikacja
2011-11-28 11:23
Na myśli przychodzi anegdota o pewnym rosyjskim urzędniku za cara Mikołaja I, który pracował w komisji dyscyplinarnej i opiniującej prace innych urzędników. Nikt go nie lubił do momentu gdy prawidłowo i sprawiedliwie wykonywał swoje obowiązki. Zmartwiony tym, że nie ma przyjaciół wśród kolegów z pracy i niestety brakiem awansu, postanowił że będzie dla ludzi milszy. Z miejsca zaczął awansować, a liczba karanych urzędników zmniejszyła się parokrotnie.

W sprawie oskarżonego o korupcję dyrektora CPI jeszcze nic nie wiadomo. To, że CBA postawiło mu zarzuty wcale nie oznacza, że jest winny. Wystarczy przypomnieć sobie wątpliwe sukcesy CBA w innych nagłośnionych przez media sprawach.

Stwierdzenie, że system karania urzędników nie działa to daleko idący wniosek. Po pierwsze GKO działa w oparciu o ustawę o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych z 2004 roku. Ustawy tej nie stosuje się do należności celnych i należności podatkowych stanowiących dochody budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.  Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest m.in:
  • przekazanie dotacji z naruszeniem zasad lub trybu jej udzielania,
  • nierozliczenie przekazanej dotacji lub nieterminowe rozliczenie tej dotacji,
  • nieustalenie kwoty dotacji podlegającej zwrotowi do budżetu,
  • nieprzekazanie do budżetu w należnej wysokości pobranych dochodów należnych Skarbowi Państwa lub jednostce samorządu terytorialnego lub nieterminowe przekazanie tych dochodów,
  • niedokonanie wpłaty do budżetu w należnej wysokości nadwyżki dochodów własnych przez jednostkę budżetową, nadwyżki środków obrotowych przez zakład budżetowy albo części zysku przez gospodarstwo pomocnicze jednostki budżetowej lub nieterminowe dokonanie tej wpłaty,
  • dokonanie wydatku ze środków publicznych bez upoważnienia albo z przekroczeniem zakresu upoważnienia.


Karalność naruszenia dyscypliny finansów publicznych ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynęły 3 lata. Jeżeli jednak w tym okresie wszczęto postępowanie o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, karalność ustaje z upływem 2 lat od zakończenia tego okresu. Biorąc pod uwagę, że jest to dość krótki czas, większość winnych po prostu nie może zostać ukarana z uwagi na przedawnienie sprawy. Przepisy te dotyczą głównie wyższych urzędników, np. kierowników jst.

Z drugiej strony mamy ustawę o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa. Zgodnie z nią funkcjonariusz publiczny ponosi odpowiedzialność majątkową w razie zaistnienia następujących przesłanek:

  • na mocy prawomocnego orzeczenia sądu lub na mocy ugody zostało wypłacone przez podmiot odpowiedzialny odszkodowanie za szkodę wyrządzoną przy wykonywaniu władzy publicznej z rażącym naruszeniem prawa,
  • rażące naruszenie prawa, o którym mowa w pkt 1, zostało spowodowane zawinionym działaniem lub zaniechaniem funkcjonariusza publicznego.


Urzędnik, który dopuścił się naruszenia prawa, niedbalstwa, działał na szkodę, itd., może podlegać karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3 oraz grzywnie (do wysokości rocznej pensji). Jeżeli działał nieumyślnie to grzywnie lub karze ograniczenia wolności.

Te przepisy skierowane są już praktycznie do wszystkich urzędników, a szczególnie do inspektorów skarbowych, którzy na co dzień wydają po kilkadziesiąt decyzji podatkowych . W zeszłym roku w sądach toczyło się ponad 4 tys. spraw o odszkodowanie za naruszenie prawa przez administrację. Suma roszczeń przeciw Skarbowi Państwa wynosiła 12 mld zł.

Tekst jest komentarzem do artykułu Urzędnik może bezkarnie błądzić


Łukasz Piechowiak
Bankier.pl
[email protected]

Źródło:
Tematy
Otwórz konto, które samo oszczędza na 2,2% i zgarnij nawet 300 zł

Otwórz konto, które samo oszczędza na 2,2% i zgarnij nawet 300 zł

Komentarze (2)

dodaj komentarz
(usunięty)
(wiadomość usunięta przez moderatora)
(usunięty)
(wiadomość usunięta przez moderatora)

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki