REKLAMA

Urteste planuje pozyskać z emisji akcji do 52 mln zł netto

2023-03-20 09:18, akt.2023-03-20 09:32
publikacja
2023-03-20 09:18
aktualizacja
2023-03-20 09:32

Urteste planuje pozyskać z emisji do 395 286 akcji serii E do 52 mln zł netto niezbędnych do realizacji celów w perspektywie do końca 2025 r. - podała spółka w prospekcie.

Urteste planuje pozyskać z emisji akcji do 52 mln zł netto
Urteste planuje pozyskać z emisji akcji do 52 mln zł netto
fot. Piotr Zajda / / Shutterstock

Jak podano, 31 mln zł spółka planuje przeznaczyć na badania kliniczne w priorytetowym projekcie Panuri (test na raka trzustki). Badania kliniczne mają rozpocząć się w II połowie 2023 r. i zakończyć do końca 2025 r.

11 mln zł spółka planuje przeznaczyć na utrzymanie i funkcjonowanie laboratorium oraz wynagrodzenia personelu badawczego. Według szacunków spółki kwota ta wystarczy na pokrycie kosztów do 2025 r.

6 mln zł Urteste chce przeznaczyć na prace związane z realizacją projektu Multi-Cancer prowadzące do osiągnięcia etapu gotowości do badań klinicznych. Zarząd spółki planuje osiągnąć ww. stadium badań na koniec 2025 r.

4 mln zł spółka planuje przeznaczyć na uzyskanie i utrzymanie do 2025 r. ochrony patentowej portfolio projektów Urteste opracowanych w ramach projektu Multi-Cancer.

"W ocenie zarządu spółki, pozyskanie z emisji akcji nowej emisji środków w wysokości ok. 52,0 mln zł netto będzie wystarczające dla pełnej realizacji wskazanych powyżej celów, tj. nie będzie powodowało konieczności przeprowadzania kolejnych rund finansowania, oraz zapewni pokrycie kosztów działalności bieżącej spółki do końca 2025 roku" - napisano w prospekcie.

Spółka poinformowała, że w przypadku pozyskania środków z emisji w wysokości od ok. 46 do ok. 52 mln zł realizacja celu dotyczącego prac związanych z realizacją projektu Multi-Cancer zostanie odłożona w czasie. Z kolei w przypadku pozyskania środków z emisji w wysokości od ok. 21 do ok. 46 mln zł, realizacja prac związanych z projektem Panuri zostanie odłożona w czasie do momentu pozyskania dodatkowego finansowania. W przypadku pozyskania z oferty kwoty mniejszej niż 21 mln zł, realizacja prac związanych z projektem Panuri zostanie odłożona w czasie, a pozostałe cele zostaną zrealizowane częściowo, w ograniczonym zakresie.

Oferta publiczna akcji Urteste obejmuje do 395 286 akcji nowo emitowanych akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki. O ile wszystkie akcje oferowane zostaną wyemitowane i objęte przez inwestorów, to po przeprowadzeniu oferty akcje oferowane będą stanowić 25,74 proc. podwyższonego kapitału zakładowego spółki, uprawniając tym samym do 25,74 proc. głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu.

W ramach oferty akcje obecnych akcjonariuszy nie będą sprzedawane.

Znaczący akcjonariusze spółki posiadają umowy lock-up obowiązujące do 30 października 2023 r. na łącznie 86,35 proc. obecnych akcji Urteste. W przypadku dopuszczenia akcji spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW umowy lock-up będą obowiązywać przez okres 12 miesięcy od dnia dopuszczenia akcji Urteste do obrotu na rynku regulowanym GPW.

Akcje serii E oferowane będą w dwóch transzach: transzy dużych inwestorów (TDI) – 80 proc. oferty oraz transzy małych inwestorów (TMI) – 20 proc. oferty.

Harmonogram oferty publicznej Urteste

21 marca – 3 kwietnia - Road Show;

3 kwietnia (do końca dnia) - ustalenie ceny maksymalnej lub przedziału cenowego;

4 kwietnia (do godz. 16.00) - budowa księgi popytu;

5 kwietnia (do końca dnia) - ustalenie i opublikowanie ceny akcji oferowanych oraz ostateczne liczby oferowanych akcji serii E (w tym podział na transze);

11 - 20 kwietnia - zapisy na akcje serii E w transzy małych inwestorów;

11 – 24 kwietnia (w dniu 24 kwietnia do godz. 17.00) - zapisy na akcje oferowane w transzy dużych inwestorów;

do 24 kwietnia (w dniu 24 kwietnia do godz. 17.00) - ewentualne zapisy na akcje oferowane składane przez inwestorów zastępczych, którzy odpowiedzą na zaproszenie koordynatora oferty;

26 kwietnia - przydział akcji oferowanych;

Około 3 tygodnie od przydziału akcji oferowanych - przewidywany termin dopuszczenia do obrotu oraz rozpoczęcia notowań akcji istniejących i praw do akcji na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

Koordynatorem oferty jest DM BOŚ. (PAP Biznes)

doa/ gor/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Ranking kont firmowych z rachunkiem walutowym

Ranking kont firmowych z rachunkiem walutowym

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki