REKLAMA
DZIEŃ UE

Ubezpieczenie rowerzysty i roweru - zakres ochrony, cena, oferty

2018-04-30 06:00
publikacja
2018-04-30 06:00

Na rynku dostępny jest szeroki wachlarz ofert polis ubezpieczeniowych, które chronią przed ryzykiem zajścia różnych zdarzeń. Jednak jak się okazuje, ubezpieczenie rowerowe jest w dalszym ciągu rzadkością. Aby zabezpieczyć sprzęt przed kradzieżą czy zniszczeniem, przeważnie jesteśmy zmuszeni do zakupu ubezpieczenia nieruchomości.

Sezon dla rowerzystów już się zaczął. Przygotowujemy rower od strony technicznej - oliwimy hamulce, sprawdzamy opony i oświetlenie. A co z ubezpieczeniem? Będąc uczestnikiem ruchu drogowego, warto pomyśleć o polisie NNW oraz OC. Żeby natomiast w pełni zabezpieczyć swój rower, przydałaby się jeszcze ochrona przed kradzieżą, zniszczeniem czy jego zużyciem. Sprawdziliśmy, co proponuje rynek posiadaczom "dwóch kółek".

Jak się okazuje, ubezpieczenie roweru w dalszym ciągu jest rzadkością na rynku, a polisy obejmujące jego ochronę przeważnie uwzględniają jedynie kradzież z domu, piwnicy czy garażu. Poprosiliśmy towarzystwa ubezpieczeniowe o przedstawienie kalkulacji polis dla rowerzystów. Na warsztat wzięliśmy ubezpieczenie na okres 12 miesięcy, którego przedmiotem jest nowy rower o wartości 3000 zł.

Łatwo o ochronę OC i NNW

Z ubezpieczeniem OC, które chroni rowerzystę m.in. w sytuacji wyrządzenia osobie trzeciej szkody czy zniszczenia jej mienia nie ma problemu - jest powszechnie dostępne. Można je nabyć osobno, ale również jest dodatkiem przy ubezpieczaniu mieszkania. Podobna sytuacja jest z NNW, czyli ochroną od następstw nieszczęśliwych wypadków (przydaje się rowerzyście, gdy zrobi sobie krzywdę w wyniku wypadku).

Jeśli rowerzysta posiada ubezpieczenie NNW oraz OC, dodatkowe ubezpieczenie rowerowe w tym zakresie byłoby zdublowaniem już posiadanej ochrony. Szkody wyrządzone podczas jazdy rowerem będą bowiem pokryte z posiadanej polisy OC w życiu prywatnym, a odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu z polisy NNW.

Dzień mieszkaniowy na Bankier.pl - 2 webinary

Dzień mieszkaniowy na Bankier.pl - 2 webinary

Zapraszamy na webinary o kredytach hipotecznych! <BR><B>Jak oszczędzić na kredycie hipotecznym i szybciej pozbyć się długu<B> <BR><B>Bezpieczny Kredyt 2 procent - wszystko, o co boisz się zapytać <BR>Zapisz się zostawiając zgody, albo zapłać 20 zł
Masz pytanie? Napisz na marketing@bankier.pl

Pole wypełnione niepoprawnie!
Pole wypełnione niepoprawnie!
Jeśli chcesz fakturę, to wypełnij dalszą część formularza:
Pole wypełnione niepoprawnie!
Pole wypełnione niepoprawnie!
Pole wypełnione niepoprawnie!
Podaj kod w formacie xx-xxx!
Pole wypełnione niepoprawnie!

Dodatkowo warto pamiętać, że w sytuacji posiadania ubezpieczenia mieszkania, w którym została zawarta opcja ochrony przed kradzieżą ruchomości z miejsca ubezpieczenia, ewentualne odszkodowanie za skradziony z balkonu czy garażu rower, zostanie wypłacone z tej polisy. Niestety ochrona nie dotyczy zniszczenia jednośladu podczas wypadku czy kradzieży z miejsca publicznego. Aby objąć rower ubezpieczeniem od powyższych zdarzeń, konieczne jest rozszerzenie ochrony bądź dokupienie dodatkowej polisy.

Ubezpieczyciele niechętnie oferują ochronę przed kradzieżą

Rowerzyści zgłaszający się do towarzystw ubezpieczeniowych najczęściej usłyszą, że w ofercie nie ma produktu przeznaczonego stricte dla ochrony roweru. Oczywiście, jako alternatywa zostaną przedstawione inne pakiety, przeważnie będzie to ubezpieczenie mieszkania rozszerzone o dodatkowe opcje.

Przykładowo w Generali posiadacz polisy „Generali z myślą o domu” nie ma co liczyć na NNW, ochronę przed wandalizmem czy zużyciem roweru, jednak mienie jest ubezpieczone od kradzieży z miejsca przechowywania oraz jest możliwość ubezpieczenia od rabunku. Podobna sytuacja jest w Aviva, gdzie polisa „Twój Dom” nie chroni rowerzysty przed zużyciem mienia czy wandalizmem, jednak zawiera ochronę przed kradzieżą z miejsca ubezpieczenia oraz poza nim. UNIQA w ramach „Twój DOM Plus” oferuje ochronę od kradzieży, jednak wyłącznie z miejsca ubezpieczenia. Natomiast w TUiR i TUnŻ Warta „Ubezpieczenie Mieszkaniowe” obejmuje również rabunek z miejsc publicznych, do kwoty 3000 zł.

Przykładowe koszty ubezpieczenia roweru w ramach polisy mieszkaniowej

Towarzystwo Ubezpieczeniowe

Zakres ochrony

Roczna składka:

NNW rowerzysty

OC w życiu prywatnym

Kradzież roweru i jego części

Wandalizm

Zużycie roweru

Bagaż (1)

Assistance

Aviva
Twój Dom

nie

nie

* z domu: SU 3000 zł
* poza domem: SU 3000 zł

nie

nie

nie

tak

95 zł

Generali TU
Generali z myślą o domu

 nie

tak
SU: 50 000 zł

* z domu: SU 10000 zł
* poza domem: SU dla rowerów 2000 zł (2)

 nie

nie

tak (3)

tak (4)
SU:
1500 zł

198,90 zł (5)

UNIQA TU
Twój DOM Plus

tak
SU: 20 000 zł

tak
SU: 20 000 zł

* z domu: SU 3000 zł
* poza domem: nie

nie

nie

tak

nie

115 zł

TUiR i TUnŻ Warta
Ubezpieczenie Mieszkaniowe

tak
SU: 10 000 zł

tak
SU: 50 000 zł

* z domu: SU 10 000 zł
* poza domem: SU 3000 zł

nie

nie

nie

tak

od 200 zł (6)

(1) ochroną objęte rzeczy przewożone rowerem, znajdujące się pod bezpośrednią opieką ubezpieczonego;
(2) jest możliwość ubezpieczenia rzeczy osobistych poza miejscem ubezpieczenia (od rabunku), w skład których wchodzi rower;
(3) jest możliwość ubezpieczenia rzeczy osobistych poza miejscem ubezpieczenia (od rabunku) znajdujących się przy ubezpieczonym np.: torba, sprzęt elektroniczny, audiowizualny, fotograficzny, telefon komórkowy, rower;
(4) dostępne jedynie w pakiecie All Risk, suma ubezpieczenia dotyczy jednego świadczenia, nie więcej niż 1500 zł;
(5) oferta wyliczona w wariancie ALL Risk zawierającego ruchomości domowe SU 10 000 zł, rzeczy osobiste poza miejscem ubezpieczenia 2 000 zł, OC w życiu prywatnym (Polska) 50 000 zł;
(6) wysokość składki uzależniona od adresu miejsca ubezpieczenia, rodzaju nieruchomości, posiadanych zabezpieczeń przeciwwłamaniowych;
Źródło: Bankier.pl, na podstawie ofert Towarzystw Ubezpieczeniowych, stan na 19.04.2018 r.

Rowerzyści mogą również skorzystać z pakietów, które są dedykowane miłośnikom jednośladów, m.in. „Pomoc Rowerowa” od Europ Assistance, „Kradzież roweru” oraz „Assistance Rowerowy” od Play Ubezpieczenia, „Bezpieczny Rowerzysta” z oferty Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”, „Koło za Kołem” oferowane przez Aviva oraz „Bezpieczny Rower” od TUiR i TUnŻ Warta.

Niestety żadne z tych ubezpieczeń nie oferuje kompleksowej ochrony, która zawierałaby jednocześnie NNW, OC, kradzież w miejscu ubezpieczenia oraz poza nim, wandalizm, zużycie roweru czy ubezpieczanie bagażu. Rowerzysta jest postawiony przed koniecznością dokonania wyboru polisy, która będzie najbardziej odpowiadać jego oczekiwaniom. I tak, ochronę przed kradzieżą z miejsc publicznych oferuje Aviva „Koło za Kołem” oraz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „Bezpieczny Rowerzysta”. Ubezpieczenie od wandalizmu otrzymamy w TWU oraz UNIQUA, natomiast zabezpieczenie na wypadek zużycia oferuje wyłącznie w Play Ubezpieczenia.

Koszty ubezpieczenia roweru (rower przechowywany w domu)

Towarzystwo Ubezpieczeniowe

Zakres ochrony

Roczna składka:

NNW rowerzysty

OC w życiu prywatnym

Kradzież roweru i jego części

Wandalizm

Zużycie roweru

Bagaż (1)

Assistance

Aviva
Koło za kołem

tak
SU: 20 000 zł

tak
SU: 20 000 zł

* z domu: SU 3000 zł
* poza domem: SU 3000 zł

nie

nie

nie

tak

194 zł

Europ Assistance
Pomoc Rowerowa

tak
SU: 20 000 zł

tak
SU: 10 000 zł

* z domu: SU 1000 zł
* poza domem: nie

nie

nie

nie

tak (2)

149 zł

Play Ubezpieczenia
Kradzież roweru

nie

nie

* z domu: SU 1500 zł (3)
* poza domem: nie

nie

tak (4)

nie

nie

95,88 zł

Play Ubezpieczenia Assistance rowerowy

tak
SU: 13 500 zł

nie

nie

nie

tak

nie

tak (5)

47,88 zł

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”
Bezpieczny Rowerzysta

tak
SU: 20 000 zł

tak
SU: 20 000 zł

* z domu: SU: 3 000 zł udział własny 100 zł (SU maks do 15 000 zł)
* poza domem: SU: 3 000 zł udział własny 100 zł

tak

nie

tak
SU: 500 zł

nie

303 zł (6)

UNIQA TU
Ubezpieczenie NNW i OC w życiu prywatnym Beztroski Czas

tak
SU: 20 000 zł

tak
SU: 20 000 zł

nie

tak (7)

nie

tak

nie

249 zł

(1) ochroną objęte rzeczy przewożone rowerem, znajdujące się pod bezpośrednią opieką ubezpieczonego;
(2) SU zawiera: koszty naprawy roweru - raz do limitu 1000 zł, koszt transportu medycznego - 2 razy do limitu 1000 zł, wizytę u lekarza specjalisty - 2 razy do limitu 1000 zł, wizyta pielęgniarki - raz do limitu 1000 zł, organizacja operacji szpitalnej, rehabilitacja - raz do limitu 1500 zł, wizyta u psychologa - raz do limitu 1000 zł, implantologia i protetyka - raz do limitu 5 000 zł;
(3) kradzież samych części nie jest objęta ochroną ubezpieczeniową;
(4) w kwocie odszkodowania brany jest pod uwagę spadek wartości roweru;
(5) assistance obejmuje: transport roweru 500 zł, wizyty u specjalisty (ortopeda, chirurg) 800 zł, transport medyczny 1500 zł, zwrot kosztów rehabilitacji 400 zł, organizację operacji szpitalnej bez limitu, infolinię medyczną bez limitu;
(6) wskazana wysokość składki dotyczy członków TUW ”TUW”, pozostałe osoby dodatkowo są zobowiązane  opłacić udziały, wpisowe oraz składkę członkowską;
(7) istnieje możliwość rozszerzenia ubezpieczenia NNW o klauzulę ubezpieczenia mienia (np. roweru) od uszkodzeń na skutek wystąpienia nieszczęśliwego wypadku do limitu 2000 zł;
Źródło: Bankier.pl, na podstawie ofert Towarzystw Ubezpieczeniowych, stan na 19.04.2018 r.

Rowerzysta ma również możliwość ubezpieczenia sprzętu bezpośrednio w wybranych sklepach rowerowych, z którymi współpracuje TUiR i TUnŻ Warta. Zakres ochrony polisy „Bezpieczny Rower” zależy od wybranego wariantu (I, II, III). Podstawowy obejmuje zdarzenia losowe, kradzież z włamaniem oraz rabunek, kolejny jest rozszerzony o kradzież ze stojaka, natomiast wariant III – pełny – dodatkowo o casco. Wysokość składki jest ustalana indywidualnie i zależy od ceny roweru oraz wybranego wariantu ubezpieczenia. Dodatkowo maksymalna kwota, na którą można ubezpieczyć rower nie może być wyższa niż 10 tys. zł.

Wygórowane ceny polis

Mimo że rowerzysta nie ma co liczyć na kompleksową ochronę, ceny oferowanych polis są wygórowane. Za ubezpieczenie w ramach polisy mieszkaniowej należy zapłacić ok. 100-200 zł. Natomiast jeśli wybierzemy ofertę dedykowaną miłośnikom jazdy rekreacyjnej, stawki mogą przekroczyć 300 zł. Jedno z tańszych ubezpieczeń (w wysokości 47,88 zł) oferuje Play Ubezpieczenia – to „Assistance rowerowy”. Jeśli jednak właściciel chciałby doubezpieczyć się od kradzieży mienia, wówczas musi ponieść dodatkowy koszt - od 95,88 od 179,88 zł.

Ciekawą ofertę posiadają również Ubezpieczenia Pocztowe. Ubezpieczający może wybrać dowolny zestaw spośród trzech modułów, z których każdy ma trzy warianty. Jeden z nich „Ochrona wypadkowa” obejmuje m.in. assistance rowerowy: organizację i pokrycie kosztów naprawy roweru na miejscu zdarzenia (tzn. nieszczęśliwego wypadku), organizację i pokrycie kosztów transportu roweru oraz ubezpieczonego (jeżeli roweru nie da się naprawić w miejscu zdarzenia), organizację i pokrycie kosztów transportu ubezpieczonego z miejsca zdarzenia lub z miejsca ubezpieczenia do szpitala lub innej placówki medycznej. Dodatkowo ubezpieczony może skorzystać z telefonicznej informacji na temat adresów i godzin otwarcia sklepów oraz serwisów rowerowych. W zależności od wybranego wariantu składka miesięczna wynosi 10, 20 lub 30 zł.

Wybierając Europ Assistance – „Pomoc Rowerowa” ubezpieczony otrzymuje ochronę w razie kradzieży, NNW, OC oraz assistane obejmujący m.in. koszty naprawy roweru, koszt transportu medycznego, organizację operacji szpitalnej czy rehabilitację w cenie 149 zł. Płacąc 249 zł rowerzysta zostaje objęty ochroną w UNIQA w zakresie NNW, OC oraz wandalizmu. Natomiast ponosząc jeszcze wyższe koszty – 303 zł w TWU, można liczyć na ubezpieczenie NNW, OC, od kradzieży mienia z miejsca ubezpieczenia oraz poza nim, wandalizmu czy kradzieży bagażu.

Dodatkowo, jeśli wskażemy miejsce przechowywania roweru inne niż mieszkanie czy dom, np. piwnica, w niektórych towarzystwach ubezpieczeniowych składka automatycznie wzrasta.

Zasadność ubezpieczenia jednośladu

Rozważając ubezpieczenie roweru, najczęściej właścicielowi zależy na ochronie przed jego kradzieżą. I nie chodzi tu wyłącznie o kradzież w wyniku włamania do nieruchomości, a możliwość pozostawienia roweru przypiętego w miejscu publicznym, tj. na parkingu przed pracą, sklepem czy restauracją. Niestety, jak pokazuje zestawienie, towarzystwa nie garną się do ubezpieczania jednośladów od kradzieży. Rzadkością jest również ich ochrona przed zużyciem czy wandalizmem. Natomiast ceny, jakie przyjdzie zapłacić za niekompletną ochronę, nie należą do niskich.  

– Przydatność ubezpieczenia rowerowego zależy przede wszystkim od zakresu ochrony takiej polisy oraz wymagań kupującego. Ochrona roweru wynikająca z polisy mieszkaniowej sprawdzi się tylko podczas przechowywania jednośladu w mieszkaniu lub innym miejscu ewentualnie chronionym przez ubezpieczyciela (np. w piwnicy domu jednorodzinnego). Samodzielne pakiety ubezpieczeń rowerowych oferowane m.in. przez Aviva, Europ Assistance, TUW TUW to rozwiązanie przede wszystkim dla osób, które często korzystają z roweru. Pozostali rowerzyści powinni się zastanowić, czy ochrona związana z jednośladem jest im w ogóle potrzebna (nawet jako dodatek do innej polisy). Warto pamiętać, że niektóre zakupione już wcześniej ubezpieczenia NNW (np. dystrybuowane przez pracodawcę) mogą zapewniać wypłatę odszkodowania również po wypadku na rowerze – wyjaśnia Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeń Ubea.pl.

Katarzyna Rostkowska

Źródło:
Tematy
Im więcej latasz, tym więcej zyskujesz!

Im więcej latasz, tym więcej zyskujesz!

Advertisement

Komentarze (9)

dodaj komentarz
adamson123
Jak dla mnie ubezpieczenie roweru w przypadku mieszkania w mieście to konieczność. Najlepiej zerknąć sobie na stronę https://portalubezpieczenie.pl/ubezpieczenie-roweru/ i sprawdzić od czego można ubezpieczyć i gdzie. Mi to już 2 razy uratowało życie, gdy byłem na wycieczce rowerowej w innym mieście.
bikemonitor
W artykule mowa o wysokich cenach polis dla rowerzystów - to już przeszłość, polecam ubezpieczenie PZU Bezpiecznie Rowerem dostępne na www.bikemonitor.pl - portalu Polskiego Stowarzyszenia Rowerowego gdzie bezpłatnie zarejestrujemy a także bardzo tanio i kompleksowo ubezpieczymy siebie, rower i przewożony bagaż
wonsaty
Z tego artykułu wynika, że Wasze ubezpieczenie nie jest ani najlepsze, ani najtańsze.
https://lekcja-zycia.eu/ubezpieczenie-roweru/
agnes81
Fajna opcja jest choćby z indianą w ME bo można wykupić ubezpieczenie ramy bodajże, ale polecam to sobie sprawdzić
the_mind_renewed
Gierek w 1970 jako pierwszy powiedział, że Polska zamierza być „drugą Japonią”. Oponenci powiedzą, że to .... Warto pamiętać o tym.

A co się stało Jesteśmy drugimi Chinami z okresy przed 2000 rokiem.
Tak że na rower bracie i żywo w Polskę a nie samochód.
igła
Ale jeśli rower nie będzie posiadał aktualnego badania stanu technicznego to ubezpieczenie jest nieważne. Trudno mi sobie wyobrazić by rower np. bez sprawnych hamulców lub oświetlenia był objęty ochroną ubezpieczeniową. Tzn. składki można wpłacać ale w drugą stronę to nie tak łatwo :)
To oznacza kolejne przymusowe koszty.
ricozez
Spodziewajmy się,że wymuszą na nas tablice rejestracyjne rowerów,ubezpieczenia hulajnóg bo to kasa
the_mind_renewed
To tak dla przypomnienia, po wojnie z "wąsikiem" były obowiązkowe rowerowe tablice rejestracyjne

http://www.dziedzictwopomezanii.pl/wp-content/uploads/2017/12/tablica-406-al-1.jpg

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki