REKLAMA

URSUS S.A. w upadłości: Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego oraz jednostkowego raportu półrocznego za I półrocze 2021 roku

2021-09-15 22:55
publikacja
2021-09-15 22:55
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 44 / 2021
Data sporządzenia: 2021-09-15
Skrócona nazwa emitenta
URSUS S.A. w upadłości
Temat
Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego oraz jednostkowego raportu półrocznego za I półrocze 2021 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Syndyk URSUS S.A. w upadłości (dalej URSUS), w nawiązaniu do raportu bieżącego 9/2021 z dnia 26 stycznia 2021 roku informuje o zmianie terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego oraz jednostkowego raportu półrocznego za I półrocze 2021 roku. Pierwotny termin publikacji wyznaczony na dzień 17 września 2021 roku podlega zmianie na dzień 17 listopada 2021 roku.
Termin publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2021 roku przekazany raportem bieżącym nr 9/2021 z dnia 26 stycznia 2021 roku nie ulega zmianie.

Szczegółowa podstawa prawna:
§ 80 ust. 2 - 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-15 Paweł Siwik Członek Zarządu KGS Restrukturyzacje sp. z o.o. Paweł Siwik
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz PKO Konto za Zero na selfie albo zamów kuriera!

Otwórz PKO Konto za Zero na selfie albo zamów kuriera!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki