REKLAMA

URSUS S.A.: Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia URSUS S.A. zwołanego na dzień 29 czerwca 2021 roku (w pierwszym terminie)

2021-06-01 19:59
publikacja
2021-06-01 19:59
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Rady_Nadzorczej_za_2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_o_wynagrodzeniach_czlonkow_zarzadu_i_rady_w_2019_i_2020_wersja_ostateczna.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
RAPORT_NIEZALEZNEGO_BIEGLEGO_REWIDENTA_-_URSUS_S.A._31.05.2021r.-sig.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 29 / 2021 K
Data sporządzenia: 2021-06-01
Skrócona nazwa emitenta
URSUS S.A.
Temat
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia URSUS S.A. zwołanego na dzień 29 czerwca 2021 roku (w pierwszym terminie)
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Niniejsza korekta spowodowana jest tym, że przy pierwotnej publikacji raportu bieżącego nr 29/2021 emitent omyłkowo wskazał tytuł dedykowany do raportu bieżącego nr 28/2021.Sama treść raportu pozostaje bez zmian.

Działając zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757), Zarząd URSUS S.A. (Spółka) przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia URSUS S.A., które odbędzie się w dniu 29 czerwca 2021 roku o godzinie 12.00 (Zwyczajne Walne Zgromadzenie w pierwszym terminie).

Dodatkowo Spółka przekazuje w załączeniu: Sprawozdanie Rady Nadzorczej URSUS S.A. z jej działalności za rok 2020, którego rozpatrzenie i zatwierdzenie przewidziane jest w ramach punktu 5 i 6 planowanego porządku obrad oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za lata 2019 – 2020 wraz z opinią biegłego, którego rozpatrzenie i zaopiniowanie przewidziane jest w ramach punktu 5 i 6 planowanego porządku obrad ZWZ.
Załączniki
Plik Opis
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2020.pdfSprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2020.pdf Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej URSUS S.A. w 2020 r.
Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków zarządu i rady w 2019 i 2020 wersja ostateczna.pdfSprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków zarządu i rady w 2019 i 2020 wersja ostateczna.pdf SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ O WYNAGRODZENIACH CZŁONKÓW ZARZĄDU ORAZ RADY NADZORCZEJ W 2019 i 2020 ROKU
RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA - URSUS S.A. 31.05.2021r.-sig.pdfRAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA - URSUS S.A. 31.05.2021r.-sig.pdf RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-01 Andrzej Młotek Prezes Zarządu Andrzej Młotek
2021-06-01 Ryszard Jacyno Wiceprezes Zarządu Ryszard Jacyno
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać 300 zł z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać 300 zł z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki