REKLAMA

ULTIMATE GAMES S.A.: Zawarcie umowy cesji praw do gier

2019-11-28 10:33
publikacja
2019-11-28 10:33
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 167 / 2019
Data sporządzenia: 2019-11-28
Skrócona nazwa emitenta
ULTIMATE GAMES S.A.
Temat
Zawarcie umowy cesji praw do gier
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Ultimate Games S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Emitent") informuje iż w dniu 28.11.2019 r. została zawarta pomiędzy Spółką a Gaming Factory S.A. z siedzibą w Warszawie („Gaming Factory”) umowa cesji praw do wybranych gier Emitenta.

Na mocy zawartej umowy Emitent przekazał odpłatnie do Gaming Factory, tj. za kwotę 400 tys. zł prawa do 9 gier w wersji na PC z portfolio Emitenta, z czego najważniejsze to gry o tematyce bitewnej tj. Knight Simulator, Roman Legionary, Big Battle and Defence oraz Siege Machine Builder.

Zarząd podjął decyzję o sprzedaży praw do wybranych gier Spółki, ponieważ stawia obecnie na rozwój symulatorów, w tym głównie gier wędkarskich, oraz tworzonych na licencji Discovery Channel, a tytuły objęte cesją nie wpisują się w strategię i dotychczasowe portfolio wydawnicze Spółki.

Zarząd nie widzi też możliwości aby na ww. tytuły zorganizować akcje promocyjne (cross-promo czy kupony rabatowe) – z uwagi na brak gier podobnych w portfolio partnerów, z którymi tego rodzaju działania są prowadzone (grupa kapitałowa PlayWay S.A.). Tytuły objęte umową są na wstępnej fazie rozwoju z planem wydania na rok 2020 i kolejne lata.

Jednocześnie mniejsza liczba gier na PC w produkcji pozwoli zoptymalizować wewnętrzne działania zespołów, przyśpieszyć prace nad wydaniem innych kluczowych dla Emitenta gier, a w konsekwencji uzyskać lepszą jakość tytułów wydawanych na platformę PC.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-28 Mateusz Zawadzki Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż Konto Przekorzystne na selfie

Załóż Konto Przekorzystne na selfie

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki