REKLAMA

ULTIMATE GAMES S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ultimate Games S.A

2021-05-04 20:03
publikacja
2021-05-04 20:03
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
01_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_ULG_S.A_04.05.2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
02_Projekty_uchwal_ZWZ_ULG_S.A_04.05.2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
03_RN_ULG_SPRAWOZDANIE_RN_Z_DZIALALNOSCI_w_2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
04_ULG_RN_SPRAWOZDANIE_O_WYNAGRODZENIACH_04052021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-04
Skrócona nazwa emitenta
ULTIMATE GAMES S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ultimate Games S.A
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:

Zarząd Ultimate Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) zwołuje w trybie art. 402[1] KSH, na dzień 31 maja 2021 r. na godzinę 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Jadwiga Zacharzewska Anna Niżyńska Notariusze Spółka Cywilna przy ul. Świętokrzyskiej 18 (IV piętro), 00-052 Warszawa.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, treść projektów uchwał oraz sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej oraz sprawozdanie o wynagrodzeniach, będące przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, którego rozpatrzenie i zatwierdzenie przewiduje porządek obrad, znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

Szczegółowa podstawa prawna:
§ 19 ust. 1 pkt 1) i 2) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. poz. 757)
Załączniki
Plik Opis
01_Ogłoszenie_o_zwołaniu_ZWZ_ULG_S.A_04.05.2021.pdf01_Ogłoszenie_o_zwołaniu_ZWZ_ULG_S.A_04.05.2021.pdf Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
02_Projekty uchwał_ZWZ_ULG_S.A_04.05.2021.pdf02_Projekty uchwał_ZWZ_ULG_S.A_04.05.2021.pdf Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie
03_RN_ULG_SPRAWOZDANIE RN Z DZIAŁALNOŚCI_w_2020.pdf03_RN_ULG_SPRAWOZDANIE RN Z DZIAŁALNOŚCI_w_2020.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2020 r.
04_ULG_RN_SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH_04052021.pdf04_ULG_RN_SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH_04052021.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach w 2019 i 2020

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-04 Mateusz Zawadzki Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Otwórz Konto Firmowe Godne Polecenia i zyskaj nawet 1600 zł premii!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki