REKLAMA

ULTIMATE GAMES S.A.: Korekta raportu okresowego za 3 kwartały 2021 r.

2021-12-13 19:04
publikacja
2021-12-13 19:04
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
ULG_Szczegolowy_wykaz_zmian_Raport_Kwartalny_Q3-2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 40 / 2021
Data sporządzenia: 2021-12-13
Skrócona nazwa emitenta
ULTIMATE GAMES S.A.
Temat
Korekta raportu okresowego za 3 kwartały 2021 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Ultimate Games S.A. z siedzibą w Warszawie (“Spółka”, “Emitent”), w związku z zaistnieniem omyłek w wybranych jednostkowych i skonsolidowanych danych finansowych, skonsolidowanym sprawozdaniu ze zmian w kapitale własnym, nagłówku w części IV noty 1, jednostkowym oraz skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływów pieniężnych zawartych w sprawozdaniach finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej Ultimate Games S.A., opublikowanych dnia 15 listopada 2021 r. w ramach skonsolidowanego raportu kwartalnego za 3 kwartały 2021 r. Grupy Kapitałowej Ultimate Games S.A., niniejszym informuje o korekcie przedmiotowego raportu okresowego.

Szczegółowy wykaz dokonanych zmian został zaprezentowany w załączniku do niniejszego raportu.
Skorygowany raport kwartalny zostanie przekazany w osobnej publikacji w systemie ESPI.

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 15 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
ULG_Szczegółowy_wykaz_zmian_Raport_Kwartalny_Q3-2021.pdfULG_Szczegółowy_wykaz_zmian_Raport_Kwartalny_Q3-2021.pdf Wykaz zmian w raporcie za 3 kwartały 2021 roku

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-12-13 Mateusz Zawadzki Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt gotówkowy bez porównania opłacalny.

Kredyt gotówkowy bez porównania opłacalny.

Teraz z kodem PROSTY masz 0% prowizji za udzielenie kredytu gotówkowego (RRSO 12,68%).

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki