Tauron ma umowę z EBI ws. emisji obligacji hybrydowych o wartości nominalnej 400 mln zł

2018-12-11 17:30
publikacja
2018-12-11 17:30
fot. Lukasz Wieszala / FORUM

Tauron podpisał z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym umowy w sprawie emisji obligacji hybrydowych o wartości nominalnej 400 mln zł - podała spółka w komunikacie. Środki z emisji zostaną przeznaczone na rozwój i modernizację infrastruktury sieci.

Umowa subskrypcyjna stanowi podstawę do przeprowadzenia emisji obligacji, a umowa projektowa określa szczegółowe wymogi dotyczące finansowanego zadania inwestycyjnego.

"Środki, które zostaną pozyskane z emisji obligacji będą przeznaczone na pokrycie wydatków Tauron Dystrybucja związanych z rozwojem i modernizacją infrastruktury sieci elektroenergetycznej w latach 2018-2022" - napisano.

Emitowane obligacje stanowić będą podporządkowane, niezabezpieczone, kuponowe papiery wartościowe na okaziciela, które zostaną objęte przez EBI w ramach operacji Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych uruchomionego przez EBI wspólnie z Komisją Europejską w celu realizacji tzw. planu Junckera.

Zgodnie z umową subskrypcyjną obligacje będą emitowane w ramach jednej serii. Data emisji obligacji została ustalona na 17 grudnia 2018 r.

Termin wykupu został określony na 12 lat od daty emisji, przy czym w ciągu pierwszych 7 lat nie będzie możliwy wcześniejszy wykup obligacji przez spółkę oraz nie będzie możliwa wcześniejsza sprzedaż obligacji przez EBI na rzecz osób trzecich.

Obligacje będą oprocentowane w tym okresie według stałej stopy procentowej, natomiast w kolejnym 5-letnim okresie finansowania według zmiennej stopy procentowej (WIBOR 6M) powiększonej o ustaloną marżę. Umowa przewiduje możliwość odroczenia terminów płatności odsetek od obligacji, maksymalnie do dnia wykupu obligacji lub do piątego dnia od dnia podjęcia decyzji o wypłacie dywidendy.

"Planowana emisja obligacji będzie miała pozytywny wpływ na stabilność finansową spółki, ponieważ obligacje są wyłączone z kalkulacji wskaźnika zadłużenie netto/EBITDA, stanowiącego kowenant w krajowych programach emisji obligacji zawartych przez spółkę (z wyłączeniem obligacji serii TPEA1119 notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku Catalyst z dniem wykupu przypadającym na 4 listopada 2019 r.). Ponadto obligacje będą mogły zostać zaliczone przez agencję ratingową jako kapitał w wysokości 50 proc. tego finansowania" - napisano. (PAP Biznes)

pel/ osz/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki