REKLAMA

TSUE uwzględnił skargę Gaz-Systemu i anulował decyzję ACER

2023-09-20 16:58
publikacja
2023-09-20 16:58

TSUE uwzględnił skargę Gaz-Systemu i anulował decyzję Komisji Odwoławczej Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) w sprawie wyboru platformy do rezerwacji przepustowości na granicy polsko-niemieckiej - poinformował Gaz-System w środę.

TSUE uwzględnił skargę Gaz-Systemu i anulował decyzję ACER
TSUE uwzględnił skargę Gaz-Systemu i anulował decyzję ACER
/ Reuters

Gaz-System poinformował w środę, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) 6 września 2023 r. uwzględnił jego skargę i anulował decyzję Komisji Odwoławczej Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) z lutego 2020 r. W komunikacie wyjaśniono, że skarga złożona przez Gaz-System jako operatora Platformy GSA dotyczyła zastrzeżeń w związku z postępowaniem ACER i oceną ofert, w wyniku którego Agencja wydała decyzję o wyborze węgierskiej platformy RBP jako narzędzia do alokacji przepustowości na granicy polsko-niemieckiej.

W komunikacie podano, że TSUE stwierdził, że Komisja Odwoławcza nie dokonała wystarczająco szczegółowej kontroli decyzji ACER i ograniczyła się do oceny oczywistego błędu popełnionego przez ACER. Trybunał ocenił, że było to niezgodne z przepisami rozporządzenia nr 2019/942 z 5 czerwca 2019 r. ustanawiającego ACER. "W rezultacie postępowanie odwoławcze przed Komisją Odwoławczą ACER powinno zostać wznowione, bazując na skardze Gaz-Systemu z października 2019 roku. Dodatkowo, TSUE zasądził pokrycie kosztów postępowania sądowego przez ACER" - dodano w komunikacie.

Gaz-System wskazał, że zgodnie z przepisami kodeksu sieci dotyczącego mechanizmów alokacji zdolności w systemach przesyłowych gazu (art. 37 ust. 1 CAM NC) operatorzy systemów przesyłowych gazu ziemnego oferując aukcje powiązane dla danego punktu połączenia międzysystemowego są zobowiązani do korzystania z jednej wspólnej platformy do rezerwacji przepustowości.

Zwrócono uwagę, że w przypadku braku porozumienia przewidziana jest specjalna procedura. "W jej ramach w październiku 2018 roku ACER wybrała Platformę GSA na okres trzech lat jako narzędzie do alokacji przepustowości na granicy polsko-niemieckiej" - dodano. Gaz-System przypomniał, że od tej decyzji odwołanie złożyła platforma PRISMA. W efekcie 22 lutego 2019 r. Komisja Odwoławcza ACER (ACER Board of Appeal - ACER BoA) uchyliła decyzję Agencji ze względów proceduralnych na etapie rozstrzygania sprawy i przekazała sprawę Dyrektorowi ACER do ponownego rozpoznania.

Jak podał Gaz-System komisja Odwoławcza ACER wskazała Dyrektorowi Agencji dwie możliwości, w ramach których należy uzupełnić postępowanie: powtórzenie procedury od momentu ewaluacji (tj. ponowna ocena przedłożonych ofert) bądź przeprowadzenie nowego postępowania. "W lutym 2019 r. ACER poinformowała o wyborze drugiej ścieżki" - wskazano.

Jak zaznaczył Gaz-System ACER uruchomiła nowe postępowanie w sprawie wyboru platformy do rezerwacji przepustowości i w sierpniu 2019 r. wybrała platformę RBP jako właściwą do alokacji przepustowości na granicy polsko-niemieckiej na najbliższe 3 lata.

Podkreślono, że 7 października 2019 r. operator Platformy GSA (Gaz-System - PAP) złożył odwołanie od tej decyzji. "Komisja Odwoławcza ACER w lutym 2020 r. poinformowała o utrzymaniu w mocy wcześniejszej decyzji ACER i oddaliła odwołanie operatora" - poinformował Gaz-System.

Gaz-System jako operator Platformy GSA złożył skargę na decyzję Komisji Odwoławczej ACER do Sądu Pierwszej Instancji TSUE zgodnie z art. 263 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Jak podał Gaz-System Platforma GSA to zgodna z wymaganiami UE platforma internetowa służąca do rezerwacji przepustowości w systemach przesyłowych gazu ziemnego oraz obsługi rynku wtórnego terminali LNG. Wyjaśniono, że Platforma GSA zapewnia wspólne narzędzie dla Operatorów Systemów Przesyłowych gazu do udostępniania w drodze aukcji przepustowości zarządzanych przez nich połączeń międzysystemowych umożliwiające użytkownikom systemu przesyłowego rezerwację przepustowości na rynku pierwotnym oraz wtórnym. Umożliwia również operatorom terminali LNG oferowanie swoim użytkownikom odsprzedaży zakontraktowanych usług na rynku wtórnym - regazyfikacji oraz usług dodatkowych.

PRISMA to międzynarodowa firma informatyczna z siedzibą w Lipsku w Niemczech. Jak poinformowano na jej stronach PRISMA rozwija i obsługuje platformę PRISMA. Wyjaśniono, że platforma cyfrowo łączy ponad 20 rynków, zapewniając dostęp do europejskiej infrastruktury energetycznej ponad 3000 firmom z branży energetycznej. W 2022 roku, poza regularnymi aukcjami zdolności przesyłowych i magazynowych gazu, rozpoczęła przeprowadzanie aukcji zdolności LNG. Użytkownicy platformy mogą nabywać zdolności transportowe i magazynowe na aukcjach. (PAP)

autor: Anna Bytniewska

ab/ skr/

Źródło:PAP
Tematy
Ranking kont osobistych dla młodych – listopad 2023 r.

Ranking kont osobistych dla młodych – listopad 2023 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane: Gazociągi

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki