REKLAMA

TORPOL S.A.: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w TORPOL S.A.

2022-09-28 17:14
publikacja
2022-09-28 17:14
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zalacznik_do_RB_33_2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 33 / 2022
Data sporządzenia: 2022-09-28
Skrócona nazwa emitenta
TORPOL S.A.
Temat
Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w TORPOL S.A.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Działając na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych [Ustawa], Zarząd TORPOL S.A. [Spółka] informuje o otrzymaniu w dniu 28 września 2022 roku w godzinach popołudniowych od Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne SA [NN PTE] datowanego na ten sam dzień zawiadomienia sporządzonego w trybie art. 69 Ustawy dotyczącego zmiany ponad 10% stanu posiadania głosów w Spółce przez fundusze zarządzane przez NN PTE, którego treść przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.
Załączniki
Plik Opis
Załącznik do RB 33_2022.pdfZałącznik do RB 33_2022.pdf Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-09-28 Grzegorz Grabowski Prezes Zarządu Grzegorz Grabowski
2022-09-28 Marcin Zachariasz Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych Marcin Zachariasz
Tematy
Teraz Twoje oszczędności mogą więcej – aż 8% w skali roku!

Teraz Twoje oszczędności mogą więcej – aż 8% w skali roku!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki