REKLAMA

TORPOL S.A.: Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za pierwsze półrocze 2020 roku

2020-08-26 17:23
publikacja
2020-08-26 17:23
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 32 / 2020
Data sporządzenia: 2020-08-26
Skrócona nazwa emitenta
TORPOL S.A.
Temat
Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za pierwsze półrocze 2020 roku
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd TORPOL S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w związku z zakończeniem w dniu 26 sierpnia 2020 roku procesu agregacji danych finansowych realizowanego na potrzeby przygotowania śródrocznego raportu okresowego Spółki oraz Grupy Kapitałowej Emitenta za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2020 roku, podjęta została decyzja o przekazaniu do publicznej wiadomości wstępnych wyników finansowych za ww. okres.

Wstępne wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta oraz Emitenta za pierwsze półrocze 2020 roku (w nawiasie przedstawiono dane za analogiczny okres 2019 roku):

Wstępne wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta:
• przychody netto ze sprzedaży: 587,9 mln zł (664,8 mln zł),
• zysk/strata ze sprzedaży brutto: 36,5 mln zł (31,8 mln zł),
• zysk/strata netto z dz. kontynuowanej 13,9 mln zł (10,9 mln zł),
• zysk/strata netto: 13,9 mln zł (10,1 mln zł).

Wstępne wyniki finansowe TORPOL S.A.:
• przychody netto ze sprzedaży: 571,4 mln zł (645,4 mln zł),
• zysk/strata ze sprzedaży brutto: 34,6 mln zł (29,3 mln zł),
• zysk/strata netto: 14,0 mln zł (9,7 mln zł).

Emitent ponadto informuje, że ostateczne wyniki finansowe za ww. okres zostaną opublikowane w dniu 4 września 2020 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-08-26 Grzegorz Grabowski Prezes Zarządu Grzegorz Grabowski
2020-08-26 Marcin Zachariasz Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Finansowych Marcin Zachariasz
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki