REKLAMA

TORPOL S.A.: Aktualizacja informacji nt. współpracy z HSBC Oddział w Polsce

2022-01-05 14:54
publikacja
2022-01-05 14:54
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2022
Data sporządzenia: 2022-01-05
Skrócona nazwa emitenta
TORPOL S.A.
Temat
Aktualizacja informacji nt. współpracy z HSBC Oddział w Polsce
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2021 oraz raportów wcześniejszych w sprawie współpracy z HSBC Oddział w Polsce, Zarząd TORPOL S.A. [Spółka, Emitent] informuje, iż w dniu 5 stycznia 2022 r. zawarł z HSBC Continental Europe (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce [Bank] aneks do umowy o linię gwarancji oraz aneks do umowy o linię instrumentów zrównoważonego handlu z łącznym limitem do kwoty 115 mln zł.

Na mocy zawartych aneksów termin dostępności linii gwarancyjnej w ramach ww. limitu, w tym również sublimitu w wysokości 10 mln zł dla gwarancji wystawianych za zobowiązania spółki zależnej Torpol Oil&Gas sp. z o.o., został wydłużony do dnia 5 stycznia 2023 r.

Pozostałe warunki współpracy z Bankiem w ramach ww. umów nie uległy istotnym zmianom.

Wykorzystanie przedmiotowego limitu na dzień sporządzenia niniejszego raportu wynosi 19,8 mln zł.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-01-05 Grzegorz Grabowski Prezes Zarządu Grzegorz Grabowski
2022-01-05 Marcin Zachariasz Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych Marcin Zachariasz
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zamów kartę flotową BP Komfort Prepaid i odbierz 200 zł w prezencie

Zamów kartę flotową BP Komfort Prepaid i odbierz 200 zł w prezencie

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki