REKLAMA

TORPOL S.A.: Aktualizacja informacji nt. współpracy z Bankiem Pekao S.A.

2020-07-29 13:33
publikacja
2020-07-29 13:33
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 28 / 2020
Data sporządzenia: 2020-07-29
Skrócona nazwa emitenta
TORPOL S.A.
Temat
Aktualizacja informacji nt. współpracy z Bankiem Pekao S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 49/2019 z dnia 24 lipca 2019 roku dotyczącego współpracy z Bankiem Pekao S.A. [„Bank”], Zarząd Torpol S.A. [„Emitent”, „Spółka”] informuje, iż w dniu 29 lipca 2020 r. zostały zawarte aneksy odpowiednio do umowy o ustanowienie limitu na gwarancje bankowe [Umowa o limit gwarancyjny] oraz umowy kredytu w rachunku bieżącym [Umowa Kredytu].

Na mocy aneksu do Umowy o limit gwarancyjny okres udostępnienia odnawialnego limitu do kwoty 80 mln zł został wydłużony do końca lipca 2021 roku, natomiast data wygaśnięcia gwarancji nie będzie mogła być późniejsza niż koniec lipca 2031 roku.

Ponadto w zakresie prawnych zabezpieczeń tej umowy, do końca lipca 2034 roku zaktualizowany został również okres w jakim Bank będzie uprawniony do wystąpienia z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności w związku z oświadczeniem Spółki o poddaniu się egzekucji środków pieniężnych do wysokości 120% przyznanego limitu gwarancyjnego.

Na mocy aneksu do Umowy Kredytu wydłużony został termin dostępności/spłaty kredytu w kwocie 10 mln zł do końca lipca 2021 roku.

Pozostałe postanowienia Umowy o limit gwarancyjny oraz Umowy Kredytu nie uległy istotnym zmianom.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-07-29 Grzegorz Grabowski Prezes Zarządu Grzegorz Grabowski
2020-07-29 Marcin Zachariasz Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Finansowych Marcin Zachariasz
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki