REKLAMA

THE DUST S.A.: Porozumienia zawarte przez The Dust S.A. i jej spółki zależne w zakresie współfinansowania i podziału przychodów z gier, a także o planowanym wprowadzeniu do obrotu akcji Two Horizons S.A. i Game Island S.A.

2022-06-25 19:34
publikacja
2022-06-25 19:34
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2022
Data sporządzenia: 2022-06-25
Skrócona nazwa emitenta
THE DUST S.A.
Temat
Porozumienia zawarte przez The Dust S.A. i jej spółki zależne w zakresie współfinansowania i podziału przychodów z gier, a także o planowanym wprowadzeniu do obrotu akcji Two Horizons S.A. i Game Island S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd The Dust S.A. (dalej: „Emitent”, „The Dust”) informuje, że w dniu 24 czerwca 2022 r. pomiędzy The Dust, inwestorem poprzez swoje spółki zależne (dalej: „Inwestor”) oraz spółkami zależnymi od The Dust – Two Horizons S.A. i Game Island S.A. – zawarte zostały porozumienia w sprawie podziału przychodów z gier oraz planowanym wprowadzeniu do alternatywnego systemu obrotu akcji Two Horizons S.A. i Game Island S.A.

Two Horizons S.A. i Game Island S.A. (spółki zależne od Emitenta) realizowały model biznesowy, który zakładał produkcję gier elektronicznych we współpracy z Inwestorem, który w zamian za współfinansowanie produkcji miał otrzymywać wynagrodzenie w postaci istotnego udziału w przychodach generowanych przez te gry.

Ze względu na dynamiczny rozwój spółek Two Horizons S.A. i Game Island S.A., w związku z podjęciem przez Zarządy ww. spółek decyzji o istotnym podwyższeniu budżetów realizowanych projektów i koncentracji na najbardziej zaawansowanych projektach oraz zważywszy, iż Inwestor jest również istotnym akcjonariuszem spółek Two Horizons S.A. i Game Island S.A., strony doszły do porozumienia co do dalszych warunków współpracy:

• Inwestor będzie uprawniony do kilkuprocentowego udziału w przychodach spółki z dwóch gier realizowanych przez Two Horizons S.A. wydanych na komputery PC: Hotel Renovator oraz Airport Renovator;
• inwestor nie będzie uprawniony do udziału w przychodach z powyższych gier wydanych na platformy inne niż PC;
• inwestor nie będzie zobowiązany do dalszego współfinansowania gier realizowanych przez Two Horizons S.A. oraz Game Island S.A.;
• inwestor nie będzie uprawniony do udziału w przychodach z innych gier realizowanych przez Two Horizons S.A. i Game Island S.A.;
• umowy ramowe i umowy wykonawcze, o których The Dust S.A. informował we wcześniejszych raportach bieżących, wygasają z datą podpisania porozumienia;
• strony nie mają wobec siebie jakichkolwiek roszczeń;
• strony będą współpracować przy wprowadzeniu Two Horizons S.A. oraz Game Island S.A. do alternatywnego systemu obrotu (NewConnect), przy czym wniosek do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zostanie złożony w 2023 r.

Ponadto 4Knights S.A. (spółka zależna od Emitenta), ze względu na niepodjęcie współpracy na bazie umowy z 2021 roku, o której Emitent informował raportem bieżącym nr 40/2021, zawarła z inwestorem porozumienie o jej rozwiązaniu. Strony oświadczyły, że nie mają wobec siebie jakichkolwiek roszczeń z tytułu tej umowy. W dniu 30 marca 2022 r., w związku z zawarciem umowy inwestycyjnej z TIG ASI Sp. z o.o., 4Knights S.A. przyjęła zaktualizowaną strategię rozwoju, o której mowa w opublikowanym przez Emitenta raporcie bieżącym nr 3/2022.

Porozumienia zawierają zapisy służące zabezpieczeniu interesów stron, które według Emitenta mieszczą się w standardach rynkowych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-06-25 Jakub Wolff Prezes Zarządu
2022-06-25 Michał Smółka Członek Zarządu
2022-06-25 Krzysztof Wagner Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konto dla firmy z lokatą. Najlepsze oferty dla przedsiębiorców

Tanie konto dla firmy z lokatą. Najlepsze oferty dla przedsiębiorców

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki