REKLAMA

TFI odnotowały największy napływ środków od 5 lat

2020-07-13 17:38
publikacja
2020-07-13 17:38
TFI odnotowały największy napływ środków od 5 lat
TFI odnotowały największy napływ środków od 5 lat
fot. Peshkova / / Shutterstock

Saldo wpłat i umorzeń w funduszach inwestycyjnych wyniosło w czerwcu 2020 r. 2,6 mld zł - wynika z raportu Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami. Jak podano jest to najlepszy wynik w ostatnich 5 latach.

"Po obiecujących wynikach za maj sprzedaż funduszy w czerwcu wzrosła do poziomu +2,6 mld. Jest to najlepszy wynik w ostatnich 5 latach. Wyższą sprzedaż netto odnotowano ostatnio w marcu 2015 roku. Utrzymuje się dodatnia sprzedaż funduszy akcyjnych (+0,2 mld) oraz mieszanych (+0,5 mld). Te ostatnie zyskują nie tylko dzięki wpłatom do PPK (+0,2 mld), ale również z powodu dobrej sprzedaży funduszy zrównoważonych i stabilnego wzrostu (łącznie +0,3 mld). Jednak najlepszą sprzedażą cieszyły się fundusze dłużne i krótkoterminowe dłużne (+2,1 mld), stanowiące atrakcyjną alternatywę wobec rekordowo nisko oprocentowanych lokat bankowych" – powiedziała, cytowana w raporcie, prezes IZFiA Małgorzata Rusewicz.

"Trzeci z rzędu udany miesiąc dla funduszy akcyjnych, które w drugim kwartale pozyskały w sumie +1,3 mld nowego kapitału. W czerwcu inwestorzy wpłacali kapitał do wszystkich grup funduszy akcyjnych (sektorowe +114 mln, indeksowe +90 mln, akcji małych i średnich spółek +51 mln), za wyjątkiem funduszy uniwersalnych (-37 mln)" - podano w raporcie.

Fundusze mieszane pozyskały w drugim kwartale +1,4 mld, a od początku roku +0,6 mld. W czerwcu najlepiej sprzedawały się fundusze stabilnego wzrostu (+225 mln), pozostałe (+192 mln), w tym PPK (+128 mln) oraz zrównoważone (+ 65 mln).

Fundusze surowcowe z wynikiem +175 mln to druga po funduszach mieszanych kategoria funduszy z dodatnim bilansem sprzedaży pierwszego półrocza 2020.

"Do funduszy dłużnych i krótkoterminowych dłużnych wraca kapitał na poziomach zbliżonych do tych sprzed wybuchu sytuacji związanej z koronawirusem. Łącznie wpłacono do nich +2,1 mld" - podano.

Saldo wpłat i wypłat do funduszy w czerwcu 2020 r. (w mln zł):

Nabycia Umorzenia Saldo Saldo M-1
Absolutnej stopy zwrotu 89 186 -98 57
Akcyjne 1 918 1 701 217 482
- uniwersalne 1 156 1 194 -37 308
- indeksowe 189 99 90 29
- małych i średnich spółek 217 167 51 38
- sektorowe 356 242 114 106
Mieszane 857 358 499 512
- aktywnej alokacji i selektywne 60 45 15 19
- zrównoważone 137 72 65 52
- stabilnego wzrostu 407 183 225 137
- ochrony kapitału 4 3 1 -1
- pozostałe 249 56 192 305
Surowcowe 145 126 19 45
Dłużne 2 813 1 578 1 235 306
- uniwersalne 1 320 629 691 55
- skarbowe 821 332 489 379
- korporacyjne 672 617 55 -127
Dłużne krótkoterminowe 2 180 1 359 821 212
- uniwersalne 1 860 975 886 448
- skarbowe 320 384 -65 -236
Pozostałe 16 102 -85 -46
RAZEM 8 018 5 411 2 607 1 568

Źródło: IZFiA

(PAP Biznes)

kk/ osz/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki