REKLAMA

TELIANI VALLEY POLSKA S.A.: Raport w sprawie dywidendy za 2020 rok.

2021-05-21 14:35
publikacja
2021-05-21 14:35
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-21
Skrócona nazwa emitenta
TELIANI VALLEY POLSKA S.A.
Temat
Raport w sprawie dywidendy za 2020 rok.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Teliani Valley Polska S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 21 maja 2021 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta podjęło uchwałę, zgodnie z którą zysk netto za rok obrotowy 2020, w wysokości 438.785,18zł (czterysta trzydzieści osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt pięć 18/100) został podzielony w następujący sposób:
a) kwotę 114.400,00 zł (słownie: sto czternaście tysięcy czterysta złotych) przeznaczono na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w wysokości 0,02 zł (słownie: dwa grosze) na każdą akcję.
b) kwotę 324.385,18 zł (słownie: trzysta dwadzieścia cztery tysiące trzysta osiemdziesiąt pięć złotych osiemnaście groszy) przeznaczono na kapitał zapasowy Spółki.
Dzień dywidendy został ustalony na dzień 07 czerwca 2021r., natomiast termin wypłaty dywidendy na 30 czerwca 2021r.
W wypłaconej dywidendzie będą uczestniczyły wszystkie akcje Teliani Valley Polska S.A. w łącznej liczbie 5.720.000.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-21 Adam Sworowski Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki