REKLAMA

TELIANI VALLEY POLSKA: Podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy.

2021-05-21 14:45
publikacja
2021-05-21 14:45
Zarząd Spółki Teliani Valley Polska S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 21 maja 2021 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta podjęło uchwałę, zgodnie z którą zysk netto za rok obrotowy 2020, w wysokości 438.785,18zł (czterysta trzydzieści osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt pięć 18/100) został podzielony w następujący sposób:
a) kwotę 114.400,00 zł (słownie: sto czternaście tysięcy czterysta złotych) przeznaczono na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w wysokości 0,02 zł (słownie: dwa grosze) na każdą akcję.
b) kwotę 324.385,18 zł (słownie: trzysta dwadzieścia cztery tysiące trzysta osiemdziesiąt pięć złotych osiemnaście groszy) przeznaczono na kapitał zapasowy Spółki.
Dzień dywidendy został ustalony na dzień 07 czerwca 2021r., natomiast termin wypłaty dywidendy na 30 czerwca 2021r.
W wypłaconej dywidendzie będą uczestniczyły wszystkie akcje Teliani Valley Polska S.A. w łącznej liczbie 5.720.000.

Podstawa prawna:
§4 ust. 6 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Źródło:NewConnect - komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki