2,43 zł
-1,62% -0,04 zł
Tauron Polska Energia SA (TPE)

Szacunkowe wyniki Grupy TAURON Polska Energia za I półrocze 2017 r.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 36 / 2017
Data sporządzenia: 2017-08-01
Skrócona nazwa emitenta
TAURON POLSKA ENERGIA S.A.
Temat
Szacunkowe wyniki Grupy TAURON Polska Energia za I półrocze 2017 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd TAURON Polska Energia S.A. („Spółka”) przekazuje do wiadomości publicznej wybrane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe oraz dane operacyjne Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. („Grupa TAURON”) za I półrocze 2017 r.

Wybrane szacunkowe dane finansowe za I półrocze 2017 r.:
Przychody ze sprzedaży: 8 755 mln zł
EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację i odpisy na aktywa niefinansowe): 2 094 mln zł
w tym:
a) EBITDA segmentu Wydobycie: (5) mln zł
b) EBITDA segmentu Wytwarzanie: 306 mln zł
c) EBITDA segmentu Dystrybucja: 1 203 mln zł
d) EBITDA segmentu Sprzedaż: 545 mln zł
EBIT (zysk operacyjny): 1 237 mln zł
Zysk netto: 1 005 mln zł

CAPEX: 1 495 mln zł
Dług netto: 8 166 mln zł
Wskaźnik dług netto/EBITDA: 2,17x


Wybrane szacunkowe dane operacyjne za I półrocze 2017 r.:
Produkcja węgla handlowego: 3,3 mln ton
Sprzedaż węgla handlowego: 3,6 mln ton
Produkcja energii elektrycznej brutto: 9,5 TWh
Produkcja ciepła: 7,1 PJ
Dystrybucja energii elektrycznej: 25,7 TWh (w tym do odbiorców końcowych: 24,4 TWh)
Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej: 17,2 TWh


Wybrane zdarzenia o charakterze jednorazowym, które wystąpiły w I półroczu 2017 r.:
- w wynikach I półrocza 2017 r. ujęto rozwiązanie rezerw na umowy rodzące obciążenia związane ze wspólnym przedsięwzięciem Elektrociepłownią Stalowa Wola S.A. Rozwiązanie rezerw jest skutkiem wejścia w życie porozumienia w sprawie ustalenia podstawowych warunków brzegowych restrukturyzacji projektu budowy bloku gazowo-parowego w Stalowej Woli oraz aneksów do umowy sprzedaży energii elektrycznej i umowy na dostawy paliwa gazowego (raport bieżący nr 11/2017 z 31 marca 2017 r.). Rozwiązanie rezerw wpłynęło na zwiększenie wyniku finansowego brutto segmentu Sprzedaż o 201 mln zł,

- w wynikach I półrocza 2017 r. ujęto przychody finansowe z tytułu dodatnich różnic kursowych związanych z wyceną zobowiązań z tytułu dłużnych papierów wartościowych (obligacje) oraz pożyczek denominowanych w euro. Ujęcie tych przychodów wpłynęło na zwiększenie wyniku finansowego brutto Grupy TAURON o 72 mln zł,

- w wynikach I półrocza 2017 r. Grupa TAURON r. rozpoznała następujące odpisy aktualizujące i ich odwrócenia z tytułu utraty wartości bilansowej jednostek wytwórczych segmentu Wytwarzanie:
- wartość utworzonych odpisów netto (tj. wartość nadwyżki utworzonych odpisów nad ich odwróceniem) dotyczących farm wiatrowych i elektrowni wodnych: 68 mln zł,
- wartość odwróconych odpisów netto (tj. wartość nadwyżki odwróconych odpisów nad ich utworzeniem) dotyczących majątku wytwórczego w obszarze wytwarzania energii elektrycznej i ciepła: 36 mln zł.

Łączna kwota netto odpisów (tj. nadwyżka tworzonych odpisów nad ich odwróceniem) wynosi 32 mln zł, a łączny szacunkowy wpływ na obciążenie skonsolidowanego wyniku finansowego netto wynosi 26 mln zł.
Wartość odpisów netto nie wpływa na wynik EBITDA, przez który Spółka rozumie EBIT powiększony o amortyzację i o odpisy na aktywa niefinansowe.


Pozostałe istotne czynniki mające wpływ na wyniki I półrocza 2017 r. (w porównaniu do I półrocza 2016 r.):
- wzrost wolumenu sprzedanego węgla o 1,1 mln ton, tj. o 44,7 proc. (segment Wydobycie),
- wzrost wolumenu dystrybuowanej energii o 0,93 TWh, tj. o 3,74 proc. (segment Dystrybucja),
- znaczący spadek kosztów umorzenia praw majątkowych w związku z niższą ceną nabycia zielonych certyfikatów przez segment Sprzedaż (będący konsekwencją spadku rynkowych cen zielonych certyfikatów).


Spółka zastrzega, że prezentowane powyżej wartości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne wartości zostaną przedstawione w skonsolidowanym raporcie za I półrocze 2017 r., którego publikację zaplanowano na 17 sierpnia 2017 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-08-01 Filip Grzegorczyk Prezes Zarządu
2017-08-01 Marek Wadowski Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl