REKLAMA

TAURON POLSKA ENERGIA S.A.: Szacunkowe wyniki Grupy Kapitałowej TAURON za I półrocze 2023 r. i II kwartał 2023 r.

2023-08-24 17:11
publikacja
2023-08-24 17:11
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 38 / 2023
Data sporządzenia: 2023-08-24
Skrócona nazwa emitenta
TAURON POLSKA ENERGIA S.A.
Temat
Szacunkowe wyniki Grupy Kapitałowej TAURON za I półrocze 2023 r. i II kwartał 2023 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
TAURON Polska Energia S.A. („Emitent”) przekazuje wybrane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe oraz operacyjne Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. za I półrocze 2023 r. i II kwartał 2023 r.
Wybrane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe za:

(a) I półrocze 2023 r.

Przychody ze sprzedaży i rekompensaty: 27 561 mln zł
EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację i odpisy na aktywa niefinansowe):
4 274 mln zł, w tym:
- EBITDA segmentu Dystrybucja: 2 330 mln zł
- EBITDA segmentu Odnawialne Źródła Energii (OZE): 276 mln zł
- EBITDA segmentu Wytwarzanie: 957 mln zł
- EBITDA segmentu Sprzedaż: 547 mln zł

EBIT (zysk operacyjny): 3 185 mln zł
Dodatnie różnice kursowe: 209 mln zł
Zysk brutto: 2 526 mln zł
Zysk netto: 1 876 mln zł
Nakłady inwestycyjne (CAPEX): 1 865 mln zł
Dług netto na 30 czerwca 2023 r.: 12 087 mln zł
Wskaźnik dług netto/EBITDA na 30 czerwca 2023 r.: 2,0x

(b) II kwartał 2023 r.

Przychody ze sprzedaży i rekompensaty: 11 698 mln zł
EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację i odpisy na aktywa niefinansowe):
2 044 mln zł, w tym:
- EBITDA segmentu Dystrybucja: 1 044 mln zł
- EBITDA segmentu Odnawialne Źródła Energii (OZE): 90 mln zł
- EBITDA segmentu Wytwarzanie: 499 mln zł
- EBITDA segmentu Sprzedaż: 402 mln zł

EBIT (zysk operacyjny): 1 488 mln zł
Dodatnie różnice kursowe: 183 mln zł
Zysk brutto: 1 134 mln zł
Zysk netto: 840 mln zł
Nakłady inwestycyjne (CAPEX): 1 085 mln zł

Wybrane szacunkowe dane operacyjne za:

(a) I półrocze 2023 r.

Dystrybucja energii elektrycznej: 25,98 TWh, w tym do odbiorców końcowych: 25,32 TWh
Produkcja energii elektrycznej brutto: 6,29 TWh, w tym z OZE: 0,87 TWh
Produkcja ciepła: 6,21 PJ
Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej: 15,40 TWh

(b) II kwartał 2023 r.

Dystrybucja energii elektrycznej: 12,32 TWh, w tym do odbiorców końcowych: 12,08 TWh
Produkcja energii elektrycznej brutto: 2,44 TWh, w tym z OZE: 0,34 TWh
Produkcja ciepła: 1,79 PJ
Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej: 7,04 TWh

Emitent zastrzega, że prezentowane powyżej wartości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie.
Ostateczne wartości zostaną przedstawione w skonsolidowanym raporcie za I półrocze 2023 r., który zostanie opublikowany 6 września 2023 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-08-24 Krzysztof Surma Wiceprezes Zarządu ds. Finansów
2023-08-24 Artur Warzocha Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż konto w ING Banku Śląskim przez internet i zyskaj do 250 zł w promocji

Załóż konto w ING Banku Śląskim przez internet i zyskaj do 250 zł w promocji

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki