REKLAMA

TARCZYŃSKI S.A.: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A. w dniu 31 maja 2021 roku.

2021-05-31 15:37
publikacja
2021-05-31 15:37
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
RB_12_2021_Uchwaly_podjete_przez_ZWZA_31.05.2021_Zalacznik.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
RB_12_2021_SPRAWOZDANIE_O_WYNAGRODZENIACH_CZLONKOW_ZARZADU_I_RADY_NADZORCZEJ__TARCZYNSKI_S.A..pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-31
Skrócona nazwa emitenta
TARCZYŃSKI S.A.
Temat
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A. w dniu 31 maja 2021 roku.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Tarczyński S.A. („Spółka”) z siedzibą w Ujeźdźcu Małym informuje, że podczas obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie („ZWZ”) w dniu 31 maja 2021 roku podjęło uchwały zaprezentowane w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.
Po treści każdej z uchwał podjętych przez ZWZ podana jest również liczba akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, łączna liczba ważnych głosów, w tym liczba głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się".

Jednocześnie Zarząd Tarczyński S.A. informuje, że podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński S.A. w dniu 31 maja 2021 roku:
1) ZWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad;
2) Wszystkie uchwały poddane pod głosowanie zostały podjęte;
3) Zostały zgłoszone sprzeciwy do uchwały nr 22, które zostały zaprotokołowane.Szczegółowa podstawa prawna:
§ 19 ust.1 pkt. 6) - 9) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
RB_12_2021_Uchwały_podjęte_przez_ZWZA_31.05.2021_Załacznik.pdfRB_12_2021_Uchwały_podjęte_przez_ZWZA_31.05.2021_Załacznik.pdf RB_12_2021_Uchwały_podjęte_przez_ZWZA_31.05.2021_Załacznik
RB_12_2021_SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ TARCZYŃSKI S.A..pdfRB_12_2021_SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ TARCZYŃSKI S.A..pdf RB_12_2021_SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ TARCZYŃSKI S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-31 Radosław Chmurak Wiceprezes Zarządu
2021-05-31 Dawid Tarczyński Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz PKO Konto za Zero na selfie albo zamów kuriera!

Otwórz PKO Konto za Zero na selfie albo zamów kuriera!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki