0,6000 zł
0,00% 0,0000 zł
Tamex Obiekty Sportowe SA (TOS)

Uprawomocnienie się wyroku

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2019
Data sporządzenia: 2019-03-15
Skrócona nazwa emitenta
TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A.
Temat
Uprawomocnienie się wyroku
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki TAMEX Obiekty Sportowe S.A. (dalej: Emitent, Spółka), w nawiązaniu do sporu Emitenta z Gminą Poddębice, który został opisany m.in. w ostatnim jednostkowym sprawozdaniu finansowym za 2017 rok, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 15 marca 2019 roku, uprawomocnił się wyrok o sygnaturze akt X GC 358/12 wydany przez Sąd Okręgowy w Łodzi, X Wydział Gospodarczy w sprawie z powództwa Emitenta przeciwko Gminie Poddębice o zapłatę. Sąd pierwszej instancji częściowo uwzględnił powództwo Spółki i zasądził na jej rzecz kwotę powiększoną o koszty zastępstwa procesowego i odsetki, stanowiącą łącznie wartość 2 809 283,31 zł. Gmina Poddębice nie wniosła apelacji.

Zarząd Spółki, po dokonaniu uzgodnień i uzyskaniu akceptacji biegłego rewidenta badającego sprawozdania finansowe Spółki oraz Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2018, aby zgodnie z przepisami oraz rzetelnie i prawidłowo przedstawić bieżące dane finansowe, informuje, że konsekwencje ww. wyroku sądu uznane zostają jako błąd istotny wymagający korekty lat ubiegłych i zostaną wykazane w bilansie Spółki za rok 2018 jako „strata lat ubiegłych”. Powyższe ustalenia zostały poczynione w porozumieniu z biegłym rewidentem stosownie do zapisów pkt 5.7. Krajowego Standardu Rachunkowości nr 7 a także art. 54 ust. 3 Ustawy o rachunkowości.
Szczegółowy sposób rozliczenia oraz dokładny wpływ zasądzonej kwoty na sprawozdania finansowe Spółki zostanie przedstawiony w Jednostkowym Sprawozdaniu Finansowym Emitenta za 2018 rok, którego publikacja przypada na dzień 21 marca 2019 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-03-15 Edyta Sobecka Prezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.