REKLAMA
CHCESZ ZACZĄĆ INWESTOWAĆ?

T-BULL S.A.: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2022 r.

2022-06-30 21:15
publikacja
2022-06-30 21:15
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
2022.05.31_Sprawozdanie_z_wynagrodzen.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
2022.06.30_ZWZ_-_podjete_uchwaly.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2022
Data sporządzenia: 2022-06-30
Skrócona nazwa emitenta
T-BULL S.A.
Temat
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2022 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie��ce i okresowe
Treść raportu:
Zarząd T-Bull S.A. (dalej: „Spółka”) w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 czerwca 2022 r. (dalej: „WZ”) wraz z informacjami na temat głosowań, a także sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki za rok 2021, które było przedmiotem obrad WZ.

Uchwały, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte: brak.
WZ nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego z punktów planowanego porządku obrad.
Sprzeciwy zgłoszone do protokołu: brak.

Podstawa prawna:
§ 19 ust. 1 pkt. 6-9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Załączniki
Plik Opis
2022.05.31 Sprawozdanie z wynagrodzeń.pdf2022.05.31 Sprawozdanie z wynagrodzeń.pdf
2022.06.30 ZWZ - podjęte uchwały.pdf2022.06.30 ZWZ - podjęte uchwały.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-06-30 Damian Fijałkowski Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze konto dla wymagających Klientów

Najlepsze konto dla wymagających Klientów

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki