REKLAMA

Spełnienie warunku w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji Vantage Development SA

2019-11-29 13:50
publikacja
2019-11-29 13:50

Spełnienie warunku w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji Vantage Development SA - komunikat

Komunikat w sprawie ziszczenia się warunku prawnego zastrzeżonego w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji Vantage Development S.A. ogłoszonym w dniu 14 listopada 2019 r. przez TAG Beteiligungs- und Immobilienverwaltungs GmbH.

Działając na podstawie § 4 ust. 3 i 4 w zw. z § 4 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 września 2017 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań (Dz. U. z 2017 r. poz. 1748) oraz w związku z pkt 29 wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Vantage Development S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) ogłoszonego w dniu 14 listopada 2019 r. przez TAG Beteiligungs- und Immobilienverwaltungs GmbH z siedzibą w Hamburgu, Niemcy („Wzywający”) za pośrednictwem Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie („Wezwanie”), Wzywający niniejszym informuje, że w dniu 28 listopada 2019 r. Wzywający uzyskał od Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów bezwarunkową zgodę na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu przez Wzywającego kontroli nad Spółką w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 229 ze zm.).

Wzywający niniejszym informuje, że tym samym ziścił się warunek prawny, o którym mowa w pkt 29 Wezwania.

Zgodnie z § 4 ust. 4 w zw. z § 4 ust. 5 Rozporządzenia, niniejszy komunikat zostanie również opublikowany w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim.

W IMIENIU WZYWAJĄCEGO (DZIAŁAJĄCEGO TAKŻE JAKO PODMIOT NABYWAJĄCY AKCJE W RAMACH WEZWANIA)

____________________________________

Imię i nazwisko: Ludomir Biedecki

Stanowisko: Pełnomocnik

kom amp/

Źródło:PAP Biznes
Tematy

Otwórz konto w promocjach: 300 zł premii za otwarcie i polecenie konta

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki