REKLAMA

Senackie komisje za projektem uszczelniającym podatek od nieruchomości

2020-11-24 16:53
publikacja
2020-11-24 16:53
fot. HH / Bankier.pl

Senackie komisje przyjęły we wtorek w pierwszym czytaniu projekt nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, który ma uszczelnić ulgę w podatku od nieruchomości związaną z infrastrukturą kolejową.

Nad projektem senackim pracowały we wtorek komisje: infrastruktury, samorządu terytorialnego i administracji państwowej, ustawodawcza. Zdecydowały w głosowaniu o przyjęciu projektu wraz z autopoprawką; teraz zostanie on skierowany na posiedzenie plenarne Senatu.

Jak napisano w uzasadnieniu do projektu, jego celem jest doprecyzowanie przepisów określających zakres zwolnienia od podatku od nieruchomości w części dotyczącej zwolnienia od podatku gruntów kolejowych.

Według autorów projektu zaproponowane w nim rozwiązania wychodzą naprzeciw oczekiwaniom jednostek samorządu terytorialnego - wyeliminują istniejącą obecnie lukę podatkową. Prowadzi ona do tego, że z ulgi korzystają podmioty, które nie prowadząc działalności na rynku kolejowym, wykorzystują nieprecyzyjny przepis do unikania opodatkowania.

"Takie praktyki powodują znaczące uszczuplenie wpływów z podatku od nieruchomości do budżetów gmin. Kilkudziesięciohektarowe nieruchomości wykorzystywane pod działalność gospodarczą, uzyskują zwolnienie od podatku od nieruchomości (...), jako grunty związane z infrastrukturą kolejową, pomimo iż na ten cel przeznacza się ich niewielkie fragmenty" - wyjaśniono.

Dodano, że zmiana nieprecyzyjnych przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych spowoduje także modyfikację opartej o nie, niekorzystnej dla gmin interpretacji podatkowej pojawiającej się w orzecznictwie sądów administracyjnych.

Wytłumaczono, że do końca 2016 r. od podatku od nieruchomości zwolnione były - pod pewnymi warunkami - budowle wchodzące w skład infrastruktury kolejowej w rozumieniu przepisów o transporcie kolejowym oraz zajęte pod nie grunty.

Od 1 stycznia 2017 r. regulacja została zmodyfikowana i od tego dnia od podatku od nieruchomości zwolnione są grunty, budynki i budowle wchodzące w skład infrastruktury kolejowej w rozumieniu przepisów o transporcie kolejowym, która: jest udostępniana przewoźnikom kolejowym lub; jest wykorzystywana do przewozu osób, lub; tworzy linie kolejowe o szerokości torów większej niż 1435 mm.

"W projekcie proponuje się doprecyzowanie i zawężenie tej regulacji" - napisano w uzasadnieniu.

Zgodnie z projektem zmiana miałaby wejść w życie 1 stycznia 2021 r. Jak zauważyli we wtorek senaccy legislatorzy, vacatio legis będzie bardzo krótkie.

"Mogą się pojawić wątpliwości, czy w związku z tym, że orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego wymaga dla przepisów prawa podatkowego zachowania odpowiedniego vacatio legis, nie będzie ono za krótkie" - ostrzegli.

Autor: Marcin Musiał

Źródło:PAP
Tematy
Otwórz Konto w aplikacji mobilnej GOmobile.

Otwórz Konto w aplikacji mobilnej GOmobile.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki