REKLAMA

SUNEX S.A.: Zmiana terminów przekazywania raportów okresowych w 2021 roku

2021-08-24 09:41
publikacja
2021-08-24 09:41
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2021
Data sporządzenia: 2021-08-24
Skrócona nazwa emitenta
SUNEX S.A.
Temat
Zmiana terminów przekazywania raportów okresowych w 2021 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd SUNEX S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w związku z przejęciem spółki Polska Ekologia Przetargi sp. z o.o. i tym samym objęciem Spółki obowiązkiem sporządzenia i publikowania skonsolidowanych raportów okresowych, a także jednostkowych w formacie MSFF zmianie ulegają terminy publikacji:
- raportu półrocznego za I półrocze 2021 roku z dnia 13 września 2021 roku na 27 września 2021 r.,
- raportu kwartalnego za III kwartał 2021 roku z dnia 8 listopada 2021 roku na dzień 22 listopada 2021 r.
Sprawozdania skonsolidowane w formacie MSFF będą opublikowane razem ze sprawozdaniami jednostkowymi w tych samych terminach tj. 27 września 2021 i 22 listopada 2021 r.
Ponadto w związku z przejściem na raportowanie w oparciu o MSFF w dniu 28 października 2021 r. opublikowana zostanie korekta sprawozdania jednostkowego za I kwartał 2021. Korekta będzie dotyczyła wyłącznie zmian spowodowanych przejściem Spółki na raportowanie w formacie MSFF.

Podstawę prawną raportu stanowi § 80 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-08-24 Beata Korona Prokurent
2021-08-24 Marek Kossmann Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Szukasz pracownika? Opublikuj pierwsze ogłoszenie o pracę już od 59,32 zł na Pracuj.pl!

Szukasz pracownika? Opublikuj pierwsze ogłoszenie o pracę już od 59,32 zł na Pracuj.pl!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki