REKLAMA
PIT 2023

STS HOLDING S.A.: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie STS Holding S.A. w dniu 11 października 2023 r.

2023-10-11 17:34
publikacja
2023-10-11 17:34
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Protokol_NWZ_STS_Holding_S.A._-_11.10.2023.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 31 / 2023
Data sporządzenia: 2023-10-11
Skrócona nazwa emitenta
STS HOLDING S.A.
Temat
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie STS Holding S.A. w dniu 11 października 2023 r.
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd STS Holding S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 11 października 2023 r.

Podstawa prawna: §19 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757).
Załączniki
Plik Opis
Protokół NWZ STS Holding S.A. - 11.10.2023.pdfProtokół NWZ STS Holding S.A. - 11.10.2023.pdf protokół NWZ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Enclosed the
Management Board of STS Holding S.A. (the “Company”) conveys the wording
of the resolutions adopted by the Company's Extraordinary Shareholder
Meeting on October 11, 2023.


Legal basis: Art.
19 sec. 1 of the Regulation of the Minister of Finance of March 29, 2018
on current and interim information delivered by issuers of securities
and the conditions for recognizing as equivalent the information
required by the laws of a non-member state (Dz.U.2018.757).


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-10-11 Zdzisław Kostrubała Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź kredyt hipoteczny w Citi Handlowy!

Sprawdź kredyt hipoteczny w Citi Handlowy!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki