REKLAMA

STOPPOINT S.A.: Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii E, G, H i I spółki Planet B2B S.A

2021-10-04 21:13
publikacja
2021-10-04 21:13
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2021
Data sporządzenia: 2021-10-04
Skrócona nazwa emitenta
STOPPOINT S.A.
Temat
Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii E, G, H i I spółki Planet B2B S.A
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Planet B2B S.A. przekazuje powziętą informację, że w dniu 1 października 2021 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 1004/2021 w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii E, G, H i I spółki Planet B2B S.A.
Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. postanowił wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect:
1) 3.685.650 (trzy miliony sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćset
pięćdziesiąt) akcji serii E,
2) 41.779.061 (czterdzieści jeden milionów siedemset siedemdziesiąt dziewięć
tysięcy sześćdziesiąt jeden) akcji serii G,
3) 3.413.620 (trzy miliony czterysta trzynaście tysięcy sześćset dwadzieścia)
akcji serii H,
4) 5.707.000 (pięć milionów siedemset siedem tysięcy) akcji serii I.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-10-04 Paweł Wieliczko Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
0 zł za prowadzenie konta! Otwórz PKO Konto za Zero >>

0 zł za prowadzenie konta! Otwórz PKO Konto za Zero >>

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki