REKLAMA

STILO ENERGY S.A.: Zawarcie umowy na instalacje fotowoltaiczne

2021-07-13 12:06
publikacja
2021-07-13 12:06
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2021
Data sporządzenia: 2021-07-13
Skrócona nazwa emitenta
STILO ENERGY S.A.
Temat
Zawarcie umowy na instalacje fotowoltaiczne
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Stilo Energy S.A [Spółka, Emitent] informuje o zawarciu w dniu 13 lipca 2021 roku pomiędzy Spółką a Sendom Domy Drewniane Sp. z o.o. Sp. k. [Zamawiający] ramowej umowy o współpracy [Umowa].

Przedmiotem Umowy jest określenie warunków współpracy między stronami w zakresie montażu i uruchomienia przez Emitenta kompletnej instalacji fotowoltaicznej na domach produkowanych przez Zamawiającego. Umowa będzie realizowana na podstawie odrębnych zamówień składanych każdorazowo przez Zamawiającego obejmujących instalację fotowoltaiczną opartą na technologii mikrofalowników.

Umowa została zawarta na czas nieokreślony, przy czym zgodnie z jej postanowieniami Zamawiający zadeklarował, że dołoży wszelkich starań, aby w okresie do dwóch lat od dnia zawarcia Umowy zrealizować uzgodnioną liczbę domów, wobec czego szacunkowa łączna wartość zamówień w okresie do dwóch lat obowiązywania Umowy wyniesie blisko 10 mln zł netto.

Zgodnie z Umową Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi przez okres 24 miesięcy od dnia odbioru poszczególnej instalacji, a ponadto Spółka udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości wykonanych instalacji na okres 12 lat. Pozostałe warunki Umowy, w tym w zakresie możliwości jej rozwiązania lub wypowiedzenia nie odbiegają od standardowych postanowień stosowanych dla tego typu umów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-07-13 Piotr Siudak Prezes Zarządu
2021-07-13 Aleksander Czarniecki Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
​Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

​Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

Advertisement

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki