134,0000 zł
7,03% 8,8000 zł
Stalprodukt SA (STP)

Informacja poufna na temat wyników osiągniętych przez Emitenta w IV kwartale 2019 roku

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2020
Data sporządzenia: 2020-02-20
Skrócona nazwa emitenta
STALPRODUKT
Temat
Informacja poufna na temat wyników osiągniętych przez Emitenta w IV kwartale 2019 roku
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W związku z obowiązującymi w spółce Stalprodukt S.A. (Emitent, Spółka) Indywidualnymi Standardami Raportowania, Zarząd Emitenta podaje do publicznej wiadomości informację na temat wyników osiągniętych przez Grupę Stalprodukt w IV kwartale 2019 r., które wykazały istotne odchylenia od średniej wielkości osiągniętej w tym samym okresie w ciągu 2 ostatnich lat. Przyjęte przez Spółkę kryterium istotności oznacza zmianę na poziomie +/- 25 % w stosunku do wartości bazowej.

Istotne zmiany w odniesieniu do średniej wielkości z 2 ostatnich lat nastąpiły w przypadku następujących pozycji:

1. skonsolidowanego zysku operacyjnego, który za IV kwartał 2019 r. wyniósł 21 685 tys. zł (w porównaniu do kwoty 57 885 tys. zł, stanowiącej średnią wyników z IV kwartału 2017 i 2018 roku),

2. skonsolidowanego zysku netto, który za IV kwartał 2019 r. wyniósł 22 755 tys. zł (w porównaniu do kwoty 50 875 tys. zł, stanowiącej średnią wyników z IV kwartału 2017 i 2018 roku).

W skonsolidowanych wynikach za IV kw. 2019 r. w podanej wysokości rozpoznano następujące istotne zdarzenia o charakterze jednorazowym:
• otrzymanie rekompensaty z tytułu wzrostu kosztów energii w wysokości 26 192 tys. zł (z czego kwota 15 090 tys. zł przypadła na Segment Cynku, natomiast kwota 11 102 tys. zł – na pozostałe segmenty operacyjne),
• zawiązanie rezerw na zapasy w Segmencie Cynku w wysokości 23 197 tys. zł, wynikające z ich wyceny do cen rykowych.

Zarząd Spółki podkreśla także, iż powyższe dane zostały przygotowane w ramach prowadzonych procedur konsolidacyjnych. Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2019 roku zostanie podany do publicznej wiadomości zgodnie z terminami przekazywania raportów okresowych w 2020 r. podanymi w raporcie bieżącym nr 1/2020 z dnia 27.01.2020 roku, tj. 28 lutego 2020 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-02-20 Piotr Janeczek Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny .
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.