REKLAMA

STALPRODUKT: Informacja poufna na temat wyników osiągniętych przez Emitenta w I kwartale 2021 roku

2021-05-07 17:14
publikacja
2021-05-07 17:14
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-07
Skrócona nazwa emitenta
STALPRODUKT
Temat
Informacja poufna na temat wyników osiągniętych przez Emitenta w I kwartale 2021 roku
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W związku z obowiązującymi w spółce Stalprodukt S.A. („Emitent”, „Spółka”) Indywidualnymi Standardami Raportowania, Zarząd Emitenta podaje do publicznej wiadomości informację na temat wyników osiągniętych przez Grupę Stalprodukt w I kwartale 2021 r., które wykazały istotne odchylenia od średniej wielkości osiągniętej w tym samym okresie w ciągu 2 ostatnich lat. Przyjęte przez Spółkę kryterium istotności oznacza zmianę na poziomie +/- 25 % w stosunku do wartości bazowej.

Istotne zmiany w odniesieniu do średniej wielkości z 2 ostatnich lat nastąpiły w przypadku następujących pozycji:

1. skonsolidowanego zysku operacyjnego, który za I kwartał 2021 r. wyniósł 107 452 tys. zł (w porównaniu do kwoty 55 113 tys. zł, stanowiącej średnią wyników z I kwartału 2019 i 2020 roku),

2. skonsolidowanego zysku netto, który za I kwartał 2021 r. wyniósł 82 152 tys. zł (w porównaniu do kwoty 37 769 tys. zł, stanowiącej średnią wyników z I kwartału 2019 i 2020 roku).

Poprawa wyników skonsolidowanych spowodowana jest przede wszystkim uzyskanym wynikiem w Segmencie Cynku w relacji do okresów porównawczych oraz poprawa sytuacji i wyników w Segmencie Profili. Ponadto należy zaznaczyć, iż wpływ salda zdarzeń jednorazowych na skonsolidowany wynik na działalności operacyjnej w okresie I kw. 2021 r. wyniósł dla Grupy Kapitałowej 6,8 mln zł.

Zarząd Spółki podkreśla także, iż powyższe dane zostały przygotowane w ramach prowadzonych procedur konsolidacyjnych. Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2021 roku zostanie podany do publicznej wiadomości zgodnie z terminami przekazywania raportów okresowych w 2021 r. podanymi w raporcie bieżącym nr 1/2021 z dnia 27.01.2021 roku, tj. 14 maja 2021 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-07 Piotr Janeczek Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny .
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki