REKLAMA

SONEL S.A.: Korekta raportu kwartalnego Sonel S.A. za III kwartał 2020

2020-11-27 07:48
publikacja
2020-11-27 07:48
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Korekta_raportu_kwartalnego_za_III_kwartal_2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2020
Data sporządzenia: 2020-11-27
Skrócona nazwa emitenta
SONEL S.A.
Temat
Korekta raportu kwartalnego Sonel S.A. za III kwartał 2020
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2020 (QSr 3/2020) Grupy Kapitałowej Sonel, przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 25-11-2020 roku, Zarząd spółki Sonel S.A. niniejszym informuje, że w raporcie wystąpiły błędy w zakresie prezentacji skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych. Mylnie zaprezentowano kwotę wydatkowaną na wypłatę dywidendy. Wypłacona dywidenda w wysokości 5 600 000 złotych została ujęta w pozycji inne korekty w części przepływów dotyczących działalności operacyjnej, zamiast w przepływach z działalności inwestycyjnej.
W załączonym pliku szczegówe dane.
Emitent przekazuje w dniu dzisiejszym skorygowany kompletny raport kwartalny zawierający poprawne dane.
Załączniki
Plik Opis
Korekta raportu kwartalnego za III kwartał 2020.pdfKorekta raportu kwartalnego za III kwartał 2020.pdf Korekta raportu kwartalnego za III kwartał 2020.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-11-27 Krzysztof Wieczorkowski Prezes Zarządu
2020-11-27 Tomasz Hodij Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz Konto w aplikacji mobilnej GOmobile.

Otwórz Konto w aplikacji mobilnej GOmobile.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki