REKLAMA
WAŻNE

SOFTBLUE S.A.: Zawarcie aneksu do istotnej umowy

2021-12-23 17:44
publikacja
2021-12-23 17:44
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 23 / 2021
Data sporządzenia: 2021-12-23
Skrócona nazwa emitenta
SOFTBLUE S.A.
Temat
Zawarcie aneksu do istotnej umowy
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu ESPI numer 22/2021 z dnia 25 listopada 2021 r. Zarząd SoftBlue S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej "Spółka") informuje, iż w dniu 22 grudnia 2021 r. zawarł z Archiwum Państwowym w Bydgoszczy („Zamawiający”) aneks do umowy o udzielenie zamówienia publicznego.

Na mocy zawartego aneksu dokonano dwóch zmian.

Pierwsza zmiana polega na zmianie terminu wykonania zamówienia. Pierwotnie termin wykonania zamówienia wynosił 35 dni od dnia zawarcia umowy. Po zmianie, zamówienie zostanie wykonane w pierwszym kwartale 2022 roku. Nadto Strony zastrzegły możliwość dokonywania dalszych zmian terminu wykonania zamówienia.

Druga zmiana polega na zmianie sposobu wypłaty wynagrodzenia Spółce za wykonanie przedmiotu zamówienia. Po zmianie zapłata 29 % wartości wynagrodzenia zostanie zafakturowana w terminie do 31 grudnia 2021 roku, a pozostałe 71% wartości wynagrodzenia zostanie zafakturowane na podstawie odbioru końcowego przeprowadzonego w terminie wykonania Umowy.

Pozostałe zapisy umowy pozostały bez zmian.

Zawarcie aneksu jest spowodowane wystąpieniem okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19, polegających na niedostępności na rynku globalnym wielu materiałów, półproduktów i komponentów niezbędnych w procesie produkcji sprzętu niezbędnego do jej realizacji, które wpływają na należyte wykonanie umowy.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-12-23 MICHAŁ KIERUL PREZES ZARZĄDU MICHAŁ KIERUL
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt gotówkowy bez porównania opłacalny.

Kredyt gotówkowy bez porównania opłacalny.

Teraz z kodem PROSTY masz 0% prowizji za udzielenie kredytu gotówkowego (RRSO 12,68%).

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki