REKLAMA

SOFTBLUE S.A.: Informacja o zawarciu istotnej umowy

2021-11-22 18:28
publikacja
2021-11-22 18:28
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2021
Data sporządzenia: 2021-11-22
Skrócona nazwa emitenta
SOFTBLUE S.A.
Temat
Informacja o zawarciu istotnej umowy
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu ESPI numer 9/2021 z dnia 27 kwietnia 2021 r. Zarząd Spółki Softblue S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: "Emitent") informuje, iż zawarł umowę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, której przedmiotem jest dofinansowanie przedsięwzięcia Emitenta pod nazwą "Innowacyjny, rozproszony system transakcji handlowych produktów rolnych, oparty na dedykowanym standardzie metadanych, technologii blockchain oraz metodach i technikach inteligencji obliczeniowej" w ramach konkursu nr 7/1.1.1/2020 Działanie 1.1 "Projekty B+R przedsiębiorstw", Poddziałanie 1.1.1 "Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa".

Całkowita wartość projektu to 10.201.624,00 (słownie: dziesięć milionów dwieście jeden tysięcy sześćset dwadzieścia cztery 00/100). Kwota dofinansowania wynosi 7.817.299,02 zł (słownie: siedem milionów osiemset siedemnaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć 02/100).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-22 Michał Kierul Prezes Zarządu Michał Kierul
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konta z przelewami ekspresowymi – styczeń 2022 r.

Tanie konta z przelewami ekspresowymi – styczeń 2022 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki