REKLAMA

SKYLINE INVESTMENT S.A.: Zmiana terminu przekazania sprawozdania półrocznego za I półrocze 2020r.

2020-09-14 14:15
publikacja
2020-09-14 14:15
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 26 / 2020
Data sporządzenia: 2020-09-14
Skrócona nazwa emitenta
SKYLINE INVESTMENT S.A.
Temat
Zmiana terminu przekazania sprawozdania półrocznego za I półrocze 2020r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:

Zarząd Skyline Investment S.A. (dalej „Spółka”) z siedzibą w Warszawie działając na podstawie § 80 ust.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”) informuje o zmianie terminu przekazania Raportu Półrocznego za I półrocze 2020 roku.
Raport Półroczny za I półrocze 2020 roku zostanie opublikowany w dniu 29 września 2020 roku, zamiast jak podano do wiadomości publicznej raportem bieżącym nr 3/2020 w dniu 22 września 2020 roku.
Pozostałe terminy przekazywania raportów okresowych wskazane w raporcie bieżącym nr 3/2020 pozostają bez zmian.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-09-14 Jerzy Rey Prezes Zarządu Jerzy Rey
2020-09-14 Zbigniew Fornal Wiceprezes Zarządu Zbigniew Fornal
2020-09-14 Leszek Szwedo Wiceprezes Zarządu Leszek Szwedo
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki