REKLAMA

SKYLINE INVESTMENT S.A.: Korekta skonsolidowanego raportu półrocznego

2021-09-27 17:42
publikacja
2021-09-27 17:42
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Oswiadczenie_Zarzadu_do_sprawozdan_polrocznych_2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 29 / 2021
Data sporządzenia: 2021-09-27
Skrócona nazwa emitenta
SKYLINE INVESTMENT S.A.
Temat
Korekta skonsolidowanego raportu półrocznego
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Skyline Investment S.A. ("Spółka") informuje, iż rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze roku obrotowego 2021, opublikowany przez Emitenta w dniu 24 września 2021 roku, został uzupełniony o załączony dokument:

- Oświadczenie Zarządu.

Informacje i dane finansowe, które zostały opublikowane w raporcie okresowym w dniu 24 września 2021 roku, nie ulegają zmianie.

Korekta wynika z faktu omyłkowego niezałączenia Oświadczenia Zarządu do opublikowanego raportu okresowego.

W związku z dokonaną korektą Spółka niezwłocznie przekazuje do publicznej wiadomości skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Skyline Investments S.A. za I półrocze 2021 r. skorygowane w zakresie, o którym mowa powyżej.
Załączniki
Plik Opis
Oswiadczenie Zarzadu do sprawozdan polrocznych 2021.pdfOswiadczenie Zarzadu do sprawozdan polrocznych 2021.pdf Oświadczenie Zarządu

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-27 Jerzy Rey Prezes Zarządu Jerzy Rey
2021-09-27 Zbigniew Fornal Wiceprezes Zarządu Zbigniew Fornal
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Szukasz kierowcy? Opublikuj ogłoszenie za 89,28 zł

Szukasz kierowcy? Opublikuj ogłoszenie za 89,28 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki