WAŻNE

SKOTAN S.A.: Włączenie biomasy drożdży Yarrowia lipolytica do unijnego wykazu nowej żywności

2019-05-17 15:21
publikacja
2019-05-17 15:21
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2019
Data sporządzenia: 2019-05-17
Skrócona nazwa emitenta
SKOTAN S.A.
Temat
Włączenie biomasy drożdży Yarrowia lipolytica do unijnego wykazu nowej żywności
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Skotan S.A. („Spółka”) informuje o powzięciu wiedzy, iż w dniu 14 maja 2019 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostało opublikowane Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2019/760 z dnia 13 maja 2019 r. zezwalające na wprowadzenie na rynek biomasy drożdży Yarrowia lipolytica jako nowej żywności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2283 [...].

Rozporządzenie 2015/2283 stanowi, że na rynek w Unii Europejskiej może być wprowadzana nowa żywność pod warunkiem, że wydano na nią zezwolenie i została ona wpisana do unijnego wykazu. Unijny wykaz nowej żywności, która uzyskała zezwolenie, został ustanowiony Rozporządzeniem Wykonawczym Komisji (UE) 2017/2470. Obecne Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2019/760 włącza biomasę drożdży Yarrowia lipolytica do unijnego wykazu nowej żywności, która uzyskała zezwolenie. Wpis w unijnym wykazie obejmuje warunki stosowania i wymogi w zakresie etykietowania.

Rozporządzenie jest efektem prowadzonej przez Spółkę wielomiesięcznej procedury dopuszczenia biomasy drożdży Yarrowia lipolytica do unijnego wykazu nowej żywności i wejdzie w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, tj. 3 czerwca 2019 r.

Działania podjęte zostały w celu wdrożenia wyników projektu "Nowa generacja suplementów diety bazujących na drożdżach Yarrowia lipolytica" dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (działanie 1.4). Uzyskany wpis pozwala Spółce na wprowadzenie na rynek nowych, unikalnych w skali światowej produktów będących suplementami diety, żywnością wzbogaconą oraz żywnością specjalnego przeznaczenia medycznego, przybliżając Spółkę do sfinalizowania prac niezbędnych do wdrożenia projektu i wypełnienia warunków określonych w umowie o dofinansowanie.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-05-17 Jacek Kostrzewa Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym. W którym banku najlepsza oferta?

Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym. W którym banku najlepsza oferta?

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki