REKLAMA

SKOTAN S.A.: Otrzymanie informacji o wydaniu przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości decyzji dotyczącej zwrotu środków

2021-04-26 22:44
publikacja
2021-04-26 22:44
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2021
Data sporządzenia: 2021-04-26
Skrócona nazwa emitenta
SKOTAN S.A.
Temat
Otrzymanie informacji o wydaniu przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości decyzji dotyczącej zwrotu środków
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd SKOTAN S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 26 kwietnia 2021 r. otrzymał informację o wydaniu przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości („PARP”) decyzji z dnia 16 kwietnia 2021 r., zgodnie z którą po ponownym rozpatrzeniu sprawy dotyczącej zwrotu przez SKOTAN S.A. środków pochodzących z umowy o dofinansowania projektu pn. „Wykorzystanie odpadowego wodoru do celów energetycznych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych, PARP działając jako Instytucja Wdrażająca, określiła do zwrotu przez SKOTAN S.A. kwotę 1 396,4 tys. zł wraz z odsetkami oraz zaliczyła na poczet spłaty tego zobowiązania:
- zwrot środków w wysokości 419,7 tys. zł dokonany przez Spółkę w dniu 29 kwietnia 2016 r. oraz
- dokonane przez PARP potrącenie z wniosku o płatność w wysokości 229,4 tys. zł
oraz zobowiązała SKOTAN S.A. do dokonania zwrotu środków w wysokości 872,4 tys. zł wraz z odsetkami liczonymi od dnia przekazania środków na rachunek bankowy SKOTAN S.A. do dnia dokonania zwrotu, w terminie 14 dni od dnia doręczenia ostatecznej decyzji.

Zarząd Spółki przypomina, iż po korzystnym dla Spółki wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (raporty bieżące nr 4/2018 i 9/2018), w sierpniu 2018 roku otrzymał decyzję Ministra Inwestycji i Rozwoju, działającego jako Instytucja Zarządzająca dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, o uchyleniu w całości zaskarżonej przez Spółkę decyzji PARP z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie zwrotu środków pochodzących z umowy o dofinansowanie projektu pn. "Wykorzystanie odpadowego wodoru do celów energetycznych" i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia przez Organ w I instancji (raport bieżący nr 22/2018). W dniu 2 września 2020 r. Spółka otrzymała postanowienie z PARP w sprawie przesunięcia terminu rozpatrzenia sprawy do dnia 30 listopada 2020 r. z uwagi na skomplikowany charakter sprawy, jak również konieczności rozpatrzenia wniosków dowodowych.

Obecna decyzja PARP z dnia 16 kwietnia 2021 r. nie jest ostateczna i służy od niej odwołania do Instytucji Zarządzającej - Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, z czego Spółka zamierza skorzystać.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-26 Jacek Kostrzewa Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki