REKLAMA

SIMPLE: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. w dniu 27 września 2021 roku oraz ogłoszenie przerwy w obradach do dnia 25 października 2021 roku

2021-09-27 21:15
publikacja
2021-09-27 21:15
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Uchwaly_podjete_przez_NWZ_w_dn._27.09.2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 37 / 2021
Data sporządzenia: 2021-09-27
Skrócona nazwa emitenta
SIMPLE
Temat
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. w dniu 27 września 2021 roku oraz ogłoszenie przerwy w obradach do dnia 25 października 2021 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd SIMPLE S.A. (Emitent, Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 27 września 2021 r. (NWZ), wraz ze wskazaniem liczby głosów oddanych w głosowaniu nad każdą uchwałą oraz wskazaniem procentowego udziału tychże akcji w kapitale zakładowym Spółki, łącznej liczby ważnych głosów, w tym liczby głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się".

Emitent informuje, iż w ramach obrad NWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, a wszystkie poddane pod głosowanie uchwały zostały podjęte. Akcjonariusz Spółki zgłosił podczas NWZ projekt uchwały nr 12 w sprawie zmiany Statutu Spółki, która zgodnie z przedstawionym projektem została podjęta. Do protokołu zostały zgłoszone sprzeciwy względem uchwał nr 3-19.

Ponadto, na przedmiotowym Walnym Zgromadzeniu po wyczerpaniu punktu 7 porządku obrad NWZ, podjęta została uchwała w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia 25 października 2021 roku do godziny 9.00. Po przerwie, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki będzie kontynuowane w siedzibie SIMPLE S.A. przy ul. Bronisława Czecha 49/51 w Warszawie.

Szczegółowa podstawa prawna § 19 ust. 1 pkt 4 - 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […].
Załączniki
Plik Opis
Uchwały podjęte przez NWZ w dn. 27.09.2021.pdfUchwały podjęte przez NWZ w dn. 27.09.2021.pdf Treść uchwał podjetych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dn. 27.09.2021 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-27 Rafał Wnorowski Prezes Zarządu
2021-09-27 Daniel Fryga Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Szukasz pracownika? Opublikuj pierwsze ogłoszenie o pracę już od 59,32 zł na Pracuj.pl!

Szukasz pracownika? Opublikuj pierwsze ogłoszenie o pracę już od 59,32 zł na Pracuj.pl!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki