REKLAMA
JUŻ JUTRO

SHEEPYARD S.A.: Zawiadomienia akcjonariuszy o zmianach udziałów w głosach

2023-05-29 21:32
publikacja
2023-05-29 21:32
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zawiadomienie_-_JCiszewski.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Zawiadomienie_-_TMajewski.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2023
Data sporządzenia: 2023-05-29
Skrócona nazwa emitenta
SHEEPYARD S.A.
Temat
Zawiadomienia akcjonariuszy o zmianach udziałów w głosach
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Sheepyard S.A. z siedzibą w Gdańsku (dalej: Spółka) informuje, iż do Spółki wpłynęły zawiadomienia sporządzone w trybie Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od akcjonariuszy:
– Januarego Ciszewskiego, o obniżeniu dotychczas posiadanego udziału poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,
– Tomasza Majewskiego, o przekroczeniu progu 15% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

W załączeniu Zarząd przekazuje treść otrzymanych zawiadomień.
Załączniki
Plik Opis
Zawiadomienie - JCiszewski.pdfZawiadomienie - JCiszewski.pdf
Zawiadomienie - TMajewski.pdfZawiadomienie - TMajewski.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-05-29 Paweł Owczyński Prezes Zarządu
2023-05-29 Tomasz Majewski Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
 Ubezpieczenie NNW dla dzieci. Dla każdego dziecka od 4 miesiąca do 25 roku życia.

Ubezpieczenie NNW dla dzieci. Dla każdego dziecka od 4 miesiąca do 25 roku życia.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki