REKLAMA

SHEEPYARD: Informacja o podjętych i niepodjętych uchwałach przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

2023-06-29 01:07
publikacja
2023-06-29 01:07
Zarząd Sheepyard S.A. z siedzibą w Gdańsku (dalej: Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości w załączeniu treść uchwały podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 28 czerwca 2023 roku.
Zarząd wskazuje, iż głosowana była wyłącznie uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W konsekwencji wadliwego zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (brak zamieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej Spółki) oraz w konsekwencji braku zdolności do podjęcia ważnych uchwał, wybrany Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamknął obrady. Tym samym nie zostały podjęte uchwały objęte następującymi punktami ogłoszonego porządku obrad:
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia;
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej / odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej;
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w
roku obrotowym 2022;
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy 2022;
9. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki i podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok
obrotowy 2022;
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich
obowiązków w roku obrotowym 2022;
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez
nich obowiązków w roku obrotowym 2022;
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki przejętej Sheepyard spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w roku obrotowym 2022;
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki przejętej Sheepyard Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością̨ za rok obrotowy 2022;
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu spółki przejętej Sheepyard spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022;
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej spółki przejętej Sheepyard spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022;
16. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 7) - 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Załączniki
20230629_010720_0000148133_0000152773.pdf
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Ranking kont osobistych dla młodych – listopad 2023 r.

Ranking kont osobistych dla młodych – listopad 2023 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki