REKLAMA

SFINKS POLSKA S.A.: Informacja dot. korekty raportu okresowego za I kwartał 2023 r.

2023-08-28 19:01
publikacja
2023-08-28 19:01
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zalacznik_do_RB_25_2023.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 25 / 2023
Data sporządzenia: 2023-08-28
Skrócona nazwa emitenta
SFINKS POLSKA S.A.
Temat
Informacja dot. korekty raportu okresowego za I kwartał 2023 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Zalesiu Górnym („Spółka”, „Emitent”, „Sfinks”) informuje, że w toku prac nad przygotowaniem skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze roku obrotowego, trwającego od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r., Spółka zidentyfikowała błąd podstawowy w zakresie ujmowania w sprawozdaniach finansowych Emitenta i Grupy Kapitałowej Sfinks Polska umów najmu, które zgodnie z MSSF16 są klasyfikowane jako leasing i które dotyczą lokali gastronomicznych będących przedmiotem dalszego podnajmu franczyzobiorcom. Polegał on na braku korekty aktywa z tytułu prawa do użytkowania w związku z zawarciem umowy podnajmu oraz braku ujęcia należności z tytułu subleasingu.
W związku z powyższym konieczne jest skorygowanie skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2023 („Raport”) opublikowanego 30 maja 2023 r., w wyniku czego Spółka oraz Grupa Kapitałowa zaprezentuje kapitał własny i sumę bilansową wyższe od opublikowanych o: 2,4 mln PLN na 31.03.2023 r., 2,1 mln PLN na 31.12.2022 r.
W załączeniu Spółka prezentuje tabelę z głównymi pozycjami sprawozdania z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej podlegającymi korekcie.
Emitent zastrzega, że wartości podane w niniejszym raporcie bieżącym będą podlegały weryfikacji przez firmę audytorską i mogą ulec zmianie, po której to weryfikacji Spółka niezwłocznie sporządzi i opublikuje skorygowany Raport.
Załączniki
Plik Opis
Załącznik do RB 25_2023.pdfZałącznik do RB 25_2023.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-08-28 Sylwester Cacek Prezes Zarządu
2023-08-28 Jacek Kuś Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ranking kont osobistych dla młodych – listopad 2023 r.

Ranking kont osobistych dla młodych – listopad 2023 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki