REKLAMA

SESCOM S.A.: Rejestracja przekształcenia FIXFM Sp. z o.o. – spółki zależnej Emitenta w spółkę akcyjną

2021-09-17 13:13
publikacja
2021-09-17 13:13
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 27 / 2021
Data sporządzenia: 2021-09-17
Skrócona nazwa emitenta
SESCOM S.A.
Temat
Rejestracja przekształcenia FIXFM Sp. z o.o. – spółki zależnej Emitenta w spółkę akcyjną
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Sescom S.A. („Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do raportu ESPI 18/2021 z dnia 09.06.2021 r. oraz 25/2021 z dnia 20.08.2021 r., niniejszym informuje o otrzymaniu informacji o zarejestrowaniu w dniu 17.09.2021 r. przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego przekształcenia spółki zależnej Emitenta FIXFM Sp. z o.o. („FIXFM”) w spółkę akcyjną.

Po dokonanym przekształceniu kapitał zakładowy FIXFM wynosi 3.162.000 złotych i dzieli się na 3.162.000 akcji imiennych serii A o wartości 1 zł każda, przy czym akcje te są uprzywilejowane w taki sposób, że 1 akcja uprawnia do 2 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy FIXFM.

Z dniem przekształcenia Emitent, będący dotychczas jedynym wspólnikiem FIXFM, w której posiadał 100% udziału w kapitale zakładowym oraz 100% głosów na zgromadzeniu wspólników, stał się posiadaczem wszystkich 3.162.000 akcji spółki przekształconej.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-17 Sławomir Halbryt Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz Konto Mój Biznes i zyskaj nawet 1800 zł

Otwórz Konto Mój Biznes i zyskaj nawet 1800 zł

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki