REKLAMA

SERINUS ENERGY PLC.: Zakład w Moftinu w Rumunii wznowił produkcję

2019-10-21 08:00
publikacja
2019-10-21 08:00
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
35_2019_zalacznik_-_attachment.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 35 / 2019
Data sporządzenia: 2019-10-21
Skrócona nazwa emitenta
SERINUS ENERGY PLC.
Temat
Zakład w Moftinu w Rumunii wznowił produkcję
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Wobec wymogu art. 62 ust. 8 ustawy o ofercie publicznej [...], zważywszy, że akcje SERINUS ENERGY plc („Spółka”) notowane są na rynku AIM w Wielkiej Brytanii oraz w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 34/2019 z dnia 10 października 2019 r., Kierownictwo Spółki informuje, że poza Rzeczpospolitą Polską przekazywana jest aktualizacja informacji o działalności operacyjnej Spółki w Rumunii.

Planowy przegląd zakładu przetwarzania gazu Moftinu został przeprowadzony w czasie krótszym niż zakładano i poniżej zakładanych kosztów. W dniu 20 października 2019 r., czyli dzień wcześniej niż to pierwotnie zakładano, wznowiono produkcję i przetwarzanie gazu. Spółka dziękuje zespołowi z Rumunii za bezpieczne i sprawne przeprowadzenie przeglądu.

Załącznik do niniejszego raportu bieżącego stanowi treść oryginalnego komunikatu prasowego sporządzonego w języku angielskim, przekazywanego do publicznej wiadomości przez Spółkę w Wielkiej Brytanii oraz zamieszczanego na stronie internetowej Spółki pod adresem www.serinusenergy.com
Załączniki
Plik Opis
35 2019_załącznik - attachment.pdf35 2019_załącznik - attachment.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current Report No. 35/2019Date: 2019-10-21Issuer’s
trading name: SERINUS ENERGY plc


Title: Moftinu Gas Production has Resumed


Legal basis: other regulations


Content:In view of the requirement of Article 62.8 of the Act
of 29 July 2005 on Public Offering […], considering that the shares of
SERINUS ENERGY plc (“Company”) are listed on AIM in the UK, and
referring to current report No. 34/2019 of 10 October 2019, the
Management of the Company informs that it has published information
outside the Republic of Poland providing an update on the Company’s
operations in Romania.


The routine maintenance of the Moftinu Gas Plant has been completed
ahead of schedule and under budget. Gas production and processing was
restarted on 20 October 2019, one day earlier than originally estimated.
The Company commends the Romanian team for the safe and efficient
turnaround of the plant.


The attachment to this current report contains text of the original
press release in English, which has been filed by the Company in the UK
and will also be available on Company’s website: www.serinusenergy.com


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-10-21 Jeffrey Auld Prezes i Dyrektor Generalny (CEO) Jeffrey Auld
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki