REKLAMA

SELVITA S.A.: Wstępne wybrane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej Selvita S.A. za III kwartał 2020 roku oraz zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku

2020-11-13 17:30
publikacja
2020-11-13 17:30
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Selvita_zalacznik_do_ESPI_36_2020_wstepne_wyniki_finansowe_Q32020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 36 / 2020
Data sporządzenia: 2020-11-13
Skrócona nazwa emitenta
SELVITA S.A.
Temat
Wstępne wybrane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej Selvita S.A. za III kwartał 2020 roku oraz zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie ("Emitent") informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości śródrocznego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku na dzień 24 listopada 2020 roku. Pierwotna data publikacji tego raportu była przewidziana na dzień 17 listopada 2020 roku, zgodnie z informacją przekazaną raportem bieżącym nr 1/2020 z dnia 23 stycznia 2020 roku.

Jednocześnie Emitent przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego wstępne szacunkowe wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Selvita S.A. za III kwartał 2020 roku oraz za 9 miesięcy 2020 roku.
Załączniki
Plik Opis
Selvita_załącznik do ESPI 36_2020_wstępne wyniki finansowe Q32020.pdfSelvita_załącznik do ESPI 36_2020_wstępne wyniki finansowe Q32020.pdf Wstępne szacunkowe skonsolidowane wyniki finansowe Q3 2020_zał, do ESPI 36/2020

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-11-13 Bogusław Sieczkowski Prezes Zarządu
2020-11-13 Dariusz Kurdas Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz Konto w aplikacji mobilnej GOmobile.

Otwórz Konto w aplikacji mobilnej GOmobile.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki