REKLAMA
APOGEUM IV FALI

SELENA FM S.A.: Zawarcie i rozliczenie transakcji nabycia akcji własnych przez Spółkę

2021-10-25 16:19
publikacja
2021-10-25 16:19
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 26 / 2021
Data sporządzenia: 2021-10-25
Skrócona nazwa emitenta
SELENA FM S.A.
Temat
Zawarcie i rozliczenie transakcji nabycia akcji własnych przez Spółkę
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 25/2021 z dnia 8.10.2021 roku Zarząd Selena FM S.A. (dalej: „Emitent” lub „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym nastąpiło zawarcie i rozliczenie transakcji nabycia 194 834 akcji własnych, które Emitent nabył w związku z ogłoszonym w dniu 8.10.2021 roku zaproszeniem do składania przez akcjonariuszy ofert zbycia akcji Spółki („Oferta”).

Skup akcji został przeprowadzony zgodnie z zasadami określonymi w Uchwale nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 27.05.2021 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia w imieniu i na rzecz Spółki akcji własnych oraz określenia zasad nabywania akcji własnych przez Spółkę oraz w Uchwale Zarządu Spółki z dnia 8.10.2021 r. w sprawie uruchomienia programu skupu akcji własnych oraz przeprowadzenia pierwszej transzy skupu akcji własnych Spółki.

W okresie przyjmowania ofert zbycia akcji Spółki przez Santander Bank Polska S.A. - Santander Biuro Maklerskie, świadczące usługi pośrednictwa w skupie akcji własnych przez Spółkę, tj. w okresie od 12 do 20.10.2021 r. przyjęte zostały 2 oferty zbycia obejmująca łącznie 194 834 akcje Spółki.

Spółka dokonała nabycia wszystkich akcji własnych objętych ofertami zbycia, bez konieczności stosowania proporcjonalnej redukcji złożonych ofert zbycia.

Przeniesienie własności akcji pomiędzy akcjonariuszami a Spółką zostało dokonane poza rynkiem regulowanym za pośrednictwem Santander Bank Polska S.A. - Santander Biuro Maklerskie.

W związku ze skupem akcji własnych prowadzonym przez Spółkę na podstawie Oferty, Spółka nabyła łącznie 194 834 akcje własne o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda, po cenie 24,00 zł za jedną akcję i łącznej cenie 4 676 016 zł.

Nabyte akcje własne stanowią około 0,85% kapitału zakładowego Spółki oraz około 0,73% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Przed zakończeniem powyższej pierwszej transzy skupu akcji własnych Spółka nie posiadała akcji własnych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-10-25 Jacek Michalak Prezes Zarządu
2021-10-25 Sławomir Majchrowski Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konta dla zwolenników nowoczesnych rozwiązań – listopad 2021 r.

Tanie konta dla zwolenników nowoczesnych rozwiązań – listopad 2021 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki