REKLAMA

SELENA FM S.A.: Wykaz akcjonariuszy Selena FM S.A. posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

2019-11-29 16:22
publikacja
2019-11-29 16:22
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 37 / 2019
Data sporządzenia: 2019-11-29
Skrócona nazwa emitenta
SELENA FM S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy Selena FM S.A. posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Na podstawie Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie, Zarząd Spółki Selena FM S.A. podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów:

Syrius Investments S.a.r.l. – 21 813 000 głosów, co daje 81,29% ogólnej liczby głosów.

Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (stan na dzień 7 lipca 2016 r.) - 1 367 141 głosów, co daje 5,09% ogólnej liczby głosów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-29 Dariusz Ciesielski Wiceprezes Zarządu ds. Sprzedaży
2019-11-29 Jacek Michalak Członek Zarządu ds. Finansowych
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki