REKLAMA

SATIS GROUP SA: Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego w postępowaniu administracyjnym dotyczącym Emitenta

2022-10-06 12:46
publikacja
2022-10-06 12:46
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 36 / 2022
Data sporządzenia: 2022-10-06
Skrócona nazwa emitenta
SATIS GROUP SA
Temat
Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego w postępowaniu administracyjnym dotyczącym Emitenta
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o wydaniu w dniu 23 września 2022 roku przez Komisje Nadzoru Finansowego („KNF”) decyzji w postępowaniu administracyjnym toczącym się wobec Emitenta („Decyzja KNF”) („Postępowanie”), o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 25/2019, a także w raportach bieżących nr 51/2019 oraz 55/2019, o nałożeniu na Emitenta kar pieniężnych o łącznej wysokości 2.200.000,00 zł („Kara”).
Decyzja KNF nie jest ostateczna i Spółka zamierza wnieść odwołanie do KNF w postaci wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, domagając się uchylenia skarżonej decyzji i umorzenia postępowania.
Ponadto, Emitent zaznacza, że zdarzenia objęte Postępowaniem jak również wszczęcie Postępowania zakończonego Decyzją KNF miały miejsce przed rozpoczęciem przyspieszonego postępowania układowego, w związku z tym ewentualna Kara zostanie objęta układem zatwierdzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych w dniu 10 marca 2020 roku (raport bieżący nr 6/2020).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-10-06 Jan Karaszewski Prezes Zarządu Jan Karaszewski
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
MINI pełne dobrych ofert.

MINI pełne dobrych ofert.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki