REKLAMA

SANOK RC SA: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku.

2023-01-30 15:27
publikacja
2023-01-30 15:27
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2023
Data sporządzenia: 2023-01-30
Skrócona nazwa emitenta
SANOK RC SA
Temat
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Sanok RC S.A. określa stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2023 roku:
- za rok 2022 - Raport Jednostkowy i Raport Skonsolidowany: 24 marca 2023 r.
- za I kwartał 2023 r. - Raport Rozszerzony: 19 maja 2023 r.
- za I półrocze 2023 r. - Raport Rozszerzony: 25 sierpnia 2023 r.
- za III kwartał 2023 r. - Raport Rozszerzony: 17 listopada 2023 r.

Zarząd Sanok RC S.A. oświadcza, że zgodnie z §62 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (...) - Dz.U. z 2018r. poz.757 (Rozporządzenie) Spółka, będąc jednostką dominującą zamierza przekazywać skonsolidowane raporty kwartalne zawierające jednostkowe kwartalne informacje finansowe. Spółka nie będzie publikować odrębnego raportu półrocznego zgodnie z §62 ust.3 Rozporządzenia. Spółka rezygnuje również z publikacji rozszerzonego raportu kwartalnego za drugi i ostatni kwartał roku obrotowego zgodnie z §79 ust.2 Rozporządzenia.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-01-30 Piotr Szamburski Prezes Zarządu Sanok RC S.A.
2023-01-30 Piotr Dołęga Członek Zarządu Sanok RC S.A.
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
MINI pełne przygód.

MINI pełne przygód.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki